THÔNG BÁO SỐ 2 – HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THƯỜNG NIÊN KHOA CƠ KHÍ NĂM 2023

Ban Tổ chức xin thông báo đến tác giả thông tin về buổi hội nghị như sau:

  • Thời gian: Lúc 7g30, thứ bảy, ngày 22/04/2023
  • Địa điểm khai mạc: Hội trường B11, Khoa Cơ khí- Trường Đại học Bách Khoa

–    Phòng báo cáo khoa học: C4-304; C4-401; C4-402; C4-403; C4-404

  • Các bài báo được thông qua phản biện, đã chỉnh sửa (nếu có yêu cầu) sẽ báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị hỗ trợ chọn lọc in Poster cho một số bài báo. Tác giả chuẩn bị file Poster (định dạng PDF, khổ A0) và gửi về BTC Hội nghị theo địa chỉ email: khcnck@hcmut.edu.vn trước 15g ngày 17/04/2023 (Không nhận poster trễ hạn). Ban Tổ chức Hội nghị sẽ chọn lọc và in ấn. Ngoài ra tác giả có thể tự chủ động in Poster và mang đến hội nghị.

Sau hội nghị, để phục vụ công tác ban hành kỷ yếu hội nghị, tác giả hoàn thiện bài báo dựa trên các ý kiến đóng góp và nộp lại

Lưu ý, chỉ những bài báo được phản biện thông qua, đã chỉnh sửa và tham gia báo cáo tại hội nghị mới đủ cơ sở đánh giá nghiệm thu đề tài cấp sinh viên.

Để công tác tổ chức hội nghị được chu đáo, tác giả vui lòng phối hợp thực hiện các thông tin trên theo đúng tiến độ.

Trân trọng./.

 

Ngày 12 tháng 4 năm 2023

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

PGS.TS Trần Anh Sơn