Thông báo thời gian nộp luận văn Thạc sĩ – Ngành Kỹ thuật Cơ khí

Các học viên cao học Ngành Kỹ thuật Cơ khí nộp Luận văn hạn chót 15g00′ ngày 14/12/2016

Địa điểm: Văn Phòng Khoa Cơ khí (C.Trân)

Mỗi học viên nộp 02 quyển thuyết minh có chữ ký xác nhận cho phép được bảo vệ Luận văn của CBHD

Thời gian bảo vệ LVThS sẽ được thông báo sau