Thông báo thời gian nộp đề cương luận văn Thạc sĩ – Ngành Kỹ thuật Cơ khí

Các học viên cao học Ngành Kỹ thuật Cơ khí nộp Đề cương Luận văn hạn chót 15g00′ ngày 19/12/2016

Địa điểm: Văn Phòng Khoa Cơ khí (C.Trân)

Mỗi học viên nộp 05 quyển thuyết minh có chữ ký xác nhận cho phép được bảo vệ đề cương của CBHD

Thời gian bảo vệ Đề cương sẽ được thông báo sau.