Thông báo tuyển dụng – công ty Asuzac (Nhật Bản)

1. Nhân viên thiết kế (làm việc tại Bình Dương): 5 người

2. Nhân viên kỹ thuật sản xuất: 5 người (ưu tiên nhận nữ)

3. Nhân viên quản lý chất lượng: 4 người

Hãy gởi ngay hồ sơ đến địa chỉ mail hoặc nộp trực tiếp cho Công Ty: