THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY CHING LUH

Công ty Ching Luh cần tuyển 05 vị trí Kỹ sư tự động hóa (Automation Engineer).

Mô tả công việc:

1. Software:
– PLC Program Design Experience (Mitsubishi, OMRON, ….)
– HMI (Human Machine Interface Design Experience (Mitsubishi, Pro-face,….)
– Communication Protocol Application Experience (RS-232,RS-485,Modbus,TCPIP,CIM,SECS-I or SECS-II….)
– Servo Motor Application Experience
– AC Motor Inverter Application Experience

2. Hardware:
– Electronic component application Experience (Relay ,IO unit, Terminal Block, Breaker…)
– Electronic Circuit Drawing
– System Configuration Drawing

Requirements:
– BA with related major electric, electronic, Automation, mechanic…
– Communication In English
– Salary is negotiated

Mức lương: thỏa thuận

Apply CV:
recruitment@chingluh.com.vn
tuy.vu@chingluh.com