THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY MARTECH BOILER

 1. Mô tả vị trí
 • Vị trí công việc: Giám Sát Công Trình
 • Vị trí cấp trên trực tiếp: KSDA, T/PP. QLDA1
 • Thuộc bộ phận: QLDA1
 • Tên người thực hiện công việc:
 • Tên người cấp trên trực tiếp: KSDA theo dự án.

 

 1. Mục đích công việc
 • Giám sát, theo dõi công việc lắp đặt tại công trình, đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu của dự án
 • Đảm bảo các thiết bị được lắp đặt theo đúng thiết kế, kỹ thuật, quy trình, chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình
 • Nghiệm thu bàn giao dự án cho khách hàng.

 

 1. Mô tả công việc
Trách nhiệm và nhiệm vụ
Nhận Nội Dung Công Việc, Điều động công việc
Nhận kế hoạch từ KSDA
Họp khởi động dự án với khách hàng
Khảo sát mặt bằng: móng thiết bị, đường, nền nhà lò, khu vực cẩu lắp và vận chuyển
Khảo sát điều kiện thi công trước khi lắp đặt: điện nguồn thi công, nước
Giám sát trực tiếp quá trình thi công lắp đặt lò & các thiết bị
Test thiết bị trước khi vận hành
Vận hành lò và bàn giao hệ thống
Giám sát vệ sinh, an toàn tại công trình
Phân bổ, bố trí công việc cho tổ, nhóm công nhân tại công trình.
Giải quyết các vướng mắc tại công trình
Theo dõi và chấm công tại công trình
Quản lý vật tư giao nhận tại công trình
Cập nhật nhật ký công trình, báo cáo tiến độ và công việc tại công trình
Báo cáo nhân sự công trình
Báo cáo và đề xuất hướng xử lý các sai lệch do thiết kế, chế tạo tại công trình
Báo cáo, theo dõi chi phí phát sinh tại công trình
Họp với khách hàng trong quá trình thi công, lắp đặt, vận hành và nghiệm thu
Quản lý và quyết toán chi phí tại công trình
Ký biên bản giao hàng
Ký biên bản lắp đặt hoàn tất
Ký biên bản nghiệm thu
Thử công suất hiệu, hiệu suất lò
Ký bàn giao dự án & hồ sơ công trình cho khách hàng
Nghiệm thu cho các đơn vị thi công
Các công việc khác được giao bởi cấp trên

 

 

 1. Quyền hạn và phạm vi ra quyết định
 • Có quyền quyết định về chất lượng, thẩm mỹ và an toàn lao động công trình
 • Có quyền phân bổ, bố trí công việc cho công nhân tại công trình
 • Có quyền yêu cầu thay đổi, bổ sung, sửa đổi thiết kế khi thấy không hợp lý, hiệu chỉnh lắp đặt thiết bị cho phù hợp với vận hành thực tế
 • Có quyền đề xuất bổ sung nhân sự, thay đổi nhân sự, yêu cầu thay đổi nhà thầu phụ khi không đáp ứng được yêu cầu thi công lắp đặt dưới sự cho phép của phòng QLDA1
 • Có quyền thuê nhân công, thiết bị vào thi công cho công trình khi nhà thầu phụ không đáp ứng được yêu cầu của dự án, dưới sự cho phép của phòng QLDA1
 • Có quyền đề nghị vật tư về các bộ phận khi thấy thiếu vật tư so với thực tế.
 • Ký duyệt các tài liệu, biên bản… trong phạm vi trách nhiệm được giao.

 

 1. Mối quan hệ công việc
 • Quan hệ nội bộ: Phòng QLDA1 và các phòng ban trong công ty
 • Quan hệ bên ngoài: Khách hàng, nhà cung cấp, thầu phụ

 

 1. Yêu cầu năng lực
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật cơ điện tử, điện công nghiệp, cơ khí, điện, có am hiểu về thi công lắp đặt tại công trình.
 • Trình độ ngoại ngữ: Ưu tiên tiếng Anh, sử dụng thành thạo, chuyên ngành cơ điện tử, điện công nghiệp.
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office Words, Excel, Power point, outlook.
 • Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết về lò hơi công nghiệp, nhiệt điện
 • Kỹ năng cần thiết:
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng đàm phám, thuyết trình, thương lượng
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
 • Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, ra quyết định
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm.

 

 • Yêu cầu khác: Chấp nhận đi công tác, làm việc xa nhà, chịu khó…

 

 1. Thông tin mô tả khác
 • Tính cách: Tập trung vào kết quả, Nhạy bén, Tỉ mỉ, cẩn thận, Trung thực, Đặt khách hàng là trung tâm, Hợp tác, trách nhiệm, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, chịu áp lực cao và dễ hòa nhập.
 • Kinh nghiệm:
 • Làm việc trong trong ngành tối thiểu 01 năm
 • Tuổi: Từ 22 tuổi trở lên

 

======================================

 

 1. Mô tả vị trí
 • Vị trí công việc: Kỹ Sư Dự Án
 • Vị trí cấp trên trực tiếp: TP. QLDA1, PP. QLDA1
 • Thuộc bộ phận: QLDA1
 • Tên người thực hiện công việc:
 • Tên người cấp trên trực tiếp: Nguyễn Thái Sơn

 

 1. Mục đích công việc
 • Lập kế hoạch dự án, quản lý, kiểm soát dự án đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu của dự án.
 • Quản lý chi phí trong phạm vi dự toán đã được phê duyệt
 • Đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình
 • Nghiệm thu bàn giao dự án cho khách hàng.

 

 

 1. Mô tả công việc
Trách nhiệm và nhiệm vụ
Phạm vi xây dựng phòng QLDA1
Thực hiện các việc chung để xây dựng phòng QLDA1
Đào tạo giám sát công trình
Đào tạo năng lực nội bộ phòng QLDA1
Phạm vi thực hiện dự án
Nhận nội dung công việc, phân công dự án từ TP. QLDA1
Lập kế hoạch cho dự án theo bảng nội dung công việc
Cập nhật kế hoạch dự án lên chương trình QLDA
Họp khởi động dự án (kick of meeting)
Tham gia họp với khách hàng, nội bộ dự án, đàm phán, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thông tin cho khách hàng.
Tương tác với các bộ phận liên quan trong công ty để thực hiện dự án
Lập dự toán chi phí thi công tại công trình
Tổng hợp bảng khối lượng dự toán lắp đặt tại công trình
Trình hồ sơ dự án cho khách hàng
Theo dõi tiến độ chế tạo tại xưởng
Khảo sát mặt bằng: móng thiết bị, đường, nền nhà lò, khu vực cẩu lắp và vận chuyển
Khảo sát điều kiện thi công trước khi lắp đặt: điện nguồn thi công, nước
Tính toán phương án cẩu lắp đặt và vận chuyển
Kiểm soát tình trạng vật tư giao tại xưởng, tại công trình
Lập phiếu công tác, bảng chấm công, nghỉ phép cho GSCT, nhân viên bảo trì
Chỉ đạo công trình thực hiện theo kế hoạch dự án
Kiểm soát kế hoạch, chất lượng, thẩm mỹ, an toàn & vệ sinh tại công trình
Theo dõi và kiểm soát ký biên bản giao hàng, biên bản lắp đặt hoàn tất và biên bản nghiệm thu theo kế hoạch dự án
Tổ chức thử công suất, hiệu suất và nghiệm thu dự án
Giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án
Theo dõi và kiểm soát chi phí lắp đặt công trình
Nghiệm thu cho nhà thầu, nhà cung cấp của dự án
Làm hồ sơ thanh toán, quyết toán cho nhà thầu
Giải quyết các khiếu nại từ khách hàng
Giải quyết các vấn đề từ nhà thầu
Kiến nghị những vấn đề không phù hợp trong quá trình thi công lắp đặt, vận hành, nghiệm thu
Các công việc khác được giao từ cấp trên
 1. Quyền hạn và phạm vi ra quyết định
 • Được quyền yêu cầu các bộ phận liên quan trong công ty cung cấp thông tin, hổ trợ về kỹ thuật để xử lý các công việc, nhiệm vụ được giao.
 • Ký duyệt các tài liệu, chứng từ, văn bản … trong phạm vị trách nhiệm được giao.
 • Triệu tập các thành viên, bộ phận liên quan họp để giải quyết các vấn đề của dự án như tiến độ, chất lượng, chi phí, vật tư và các vấn đề khác liên quan đến dự án được phân công.
 • Đề xuất huy động các đơn vị liên quan trong công ty tham gia giải quyết sự cố liên quan đến dự án được phân công.
 • Đề xuất TP. QLDA1 và các phòng ban liên quan hổ trợ khi gặp khó khăn ngoài phạm vi giải quyết.

 

 1. Mối quan hệ công việc
 • Quan hệ nội bộ: Phòng QLDA1 và tất cả các phòng ban trong công ty
 • Quan hệ bên ngoài: Khách hàng, nhà cung cấp, thầu phụ

 

 1. Yêu cầu năng lực
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật cơ điện tử, cơ khí, điện hoặc quản lý dự án, có am hiểu về hệ thống quản lý chất lượng.
 • Trình độ ngoại ngữ: Ưu tiên tiếng Anh, sử dụng thành thạo, TOEIC 600
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office, AutoCAD, Microsoft Project.
 • Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết về lò hơi công nghiệp, nhiệt điện
 • Kỹ năng cần thiết:
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng đàm phám, thuyết trình, thương lượng
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
 • Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, ra quyết định
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm.

 

 • Yêu cầu khác: Chấp nhận đi công tác, làm việc xa nhà…

 

 1. Thông tin mô tả khác
 • Tính cách: Tập trung vào kết quả, Nhạy bén, Tỉ mỉ, cẩn thận, Trung thực, Đặt khách hàng là trung tâm, Hợp tác, trách nhiệm, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, chịu áp lực cao và dễ hòa nhập.
 • Kinh nghiệm:
 • Làm việc trong trong ngành tối thiểu 03 năm
 • Kinh nghiệm 01 năm quản lý ở vị trí tương đương
 • Tuổi: Từ 25 tuổi trở lên

Liên hệ:

Nguyễn Thái Sơn,

Trưởng Phòng Quản lý dự án .

Sđt: 0902611519.

Email: son.nt@martech.com.vn