THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY MITSUBA

Số lượng tuyển dụng: 2-4 Nhân viên

Chuyên ngành: Mạch điện tử

Mức lương : Gross 9.000.000 VND

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 31/12/2021

Liên hệ: 

Ms. NGỌC VÂN

HR & Administrator  Department

Phone: (+84) 28-3925-7466 

E-mail: ngoc-van@mvtc.mitsuba-gr.com

=========================================

XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung