HỘI NGHỊ KHCN TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN 6, 2021

Hội nghị Khoa học & Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ VI, năm 2021 diễn đàn rộng lớn nhất của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng trong tất cả lĩnh vực Cơ khí sẽ được Tổng hội Cơ khí Việt Nam, trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức vào Thứ sáu ngày 05 tháng 11 năm 2021, tại trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Mục đích của Hội nghị là cung cấp một diễn đàn có quy mô Toàn quốc để trình bày và thảo luận về những thành tựu và phát triển mới nhất liên quan đến nghiên cứu và ứng dụng nhằm giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trong nhiều lĩnh vực mới khác nhau từ các ngành kỹ thuật khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực hay các hướng về Kỹ thuật Cơ khí, Cơ khí động lực, Kỹ thuật Giao thông, Cơ khí nông lâm, Máy xây dựng, Tự động hóa, Cơ điện tử, Công nghệ nhiệt lạnh, Máy năng lượng, Kỹ thuật và công nghệ dệt – may, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Công nghiệp 4.0 trong Cơ khí… Hội nghị cũng là sự kiện Kỷ niệm 65 năm thành lập Khoa Cơ khí, tiền thân là Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ (1956-2021).

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia…. trong và ngoài nước tham dự Hội nghị với các đóng góp, các ý tưởng sáng tạo tại các phân ban khoa học.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ: https://conferences.hcmut.edu.vn/conference/6038bda4190d406d65597251/vWUMz1K2j1ELwxsVq98sI6zG.pdf

Toàn bộ Link phòng họp Zoom của Hội nghị: https://bit.ly/3bomp5j

Link tải Background Hội nghị: https://bit.ly/3GQVRZ1

Link tải tóm tắt bài báo Hội nghị: https://bit.ly/3k485DJ