THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY NIDEC TOSOK (NHẬT BẢN)

Thông tin liên hệ:

    Công ty TNHH NIDEC TOSOK VIET NAM

Đường 16, KCX Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Q.7, HCM.

Mail: nguyenthithuy.hang@nidec.com

(Ms. Thúy Hằng – Trung tâm Phát Triển)