THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP – CÔNG TY COTECCONS

Coteccons Group tiếp nhận sinh viên thực tập :

1. Ngành: Nhiệt lạnh
2. Số lượng: 10 – 15 SV
3. Hồ sơ ứng tuyển: theo mẫu, tại tại đây.
4. Nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ ứng tuyển qua Email: hr@unicons.vn
5. Hạn chót nhận hồ sơ: 15/07/2020
6. Thời gian phỏng vấn: Thông báo sau khi tổng hợp hồ sơ