THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP – CÔNG TY ROBOT3T

– Tên Công ty: Robot3T – Công ty TNHH Chế tạo máy 3C
– Địa chỉ: 328/6/4, Đường Cao Lỗ, P4, Q8, Tp.HCM
– Người liên hệ (email, số điện thoại):
   Anh Trương Trọng Toại – 097 490 8615 – truongtrongtoai@robot3t.com
– Website Công ty: www.robot3t.com
– Số lượng SV, ngành:
  +  Nghành thiết kế và chế tạo máy: 6 sinh viên
  +  Nghành cơ điện tử: 6 sinh viên