THỐNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH

1) Thông tin tuyển thực tập sinh của công ty

HIMU ELECTRO CO., LTD.  https://himuelectro.jp/  

+ The company is looking for students who are interested in

design (machine, control)/manufacturing equipment.

+ Students who want to have their own company are suitable for this company.

+ All expenses (travel fee, accommodation) are covered by Himu slectro.

2) Thời gian thực tập

+ Từ tháng 9/2022

+ Trong 3 – 6 tháng

3) Thủ tục

  1. a) Thi phỏng vấn:

Sinh viên đăng ký thực tập sinh sẽ thi phỏng vấn của công ty vào thời điểm thích hợp.

Ngôn ngữ sử dụng phỏng vấn là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (nếu biết).

Sau khi đậu phỏng vấn, sẽ được trường NUT (Nhật) hỗ trợ làm thủ tục xin Visa.

  1. b) Học vụ:

Khoa sẽ hỗ trợ quyêt định thực tập, công nhận tín chỉ thực tập tại nước ngoài.

NUT là chọn Giáo Sư của NUT là người hướng dẫn thực tập tốt nghiệp trong thời gian ở Nhật.

  1. c) Xin visa

+ NUT gửi giấy chấp nhận thực tập tại Nhật của Bộ Tư Pháp Nhật để làm visa (1 tháng)

+ Sinh viên tự nộp hồ sơ xin visa và nhận visa đi Nhật (2-3 tháng)

4) Liên lạc:

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký thực tập, vui lòng gửi email về địa chỉ nxlong@hcmut.edu.vn