THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY AEROFOAM

 

THÔNG TIN CHUNG
Vị trí công việc: Nhân viên kinh doanh
Bộ phận: Sales & Marketing Vị trí cấp trên trực tiếp: Ms.Phạm Thị Như Khoa

 

MỤC ĐÍCH
·      Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt vai trò góp phần nâng cao hiệu quả công việc

 

QUAN HỆ CÔNG TÁC
Quan hệ nội bộ Quan hệ bên ngoài
·      Các đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty, văn phòng đại diện, kỹ thuật, kế toán, giao nhận hàng hoá…. ·      Các đối tác, khách hàng , công trình, hội chợ, hội thảo

 

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC
TT Nội dung công việc Kết quả mong đợi
I Công tác chuyên môn
01 Bán hàng để đạt doanh thu theo mục tiêu của Nhóm kinh doanh nhận từ Phòng kinh doanh.

Lập kế hoạch để đạt được doanh số dự án và doanh số cá nhân

Đạt được Doanh số mong đợi theo kế hoạch công ty.
02 Duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới và tiềm năng

Tiếp xúc giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ khách hàng (sản phẩm, báo giá…)

Chăm sóc, cảm ơn các khách hàng hỗ trợ trong quá trình làm việc

Đáp ứng kịp thời thông tin cho khách
03 Thường xuyên cập nhật kiến thức mới về sản phẩm, hiểu rõ sản phẩm của công ty, đối thủ cạnh tranh

Phát triển thị trường, sản phầm theo định hướng của Công ty

Theo dõi chất lượng sản phẩm sau khi đưa vào sử dụng, phối hợp xử lý khi có vấn đề phát sinh

Hiểu rõ sản phẩm và định hướng phát triển
04 Tìm hiểu, theo dõi quy mô tiến độ, chọn lọc dự án tiềm năng

Đưa sản phẩm vào danh mục vật tư yêu cầu, nắm được quy trình bán hàng dự án

Xác định được thị trường mục tiêu
05 Tham gia đầy đủ các cuộc hợp của nhóm, phòng ban

Hoàn thành báo cáo đúng hạn đầy đủ thông tin khách hàng, dự án

 

Chấp hành nghiêm chỉnh
II Công tác khác  

Tham gia tích cực, nhiệt tình

Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác để hoàn hoàn công việc chung (điều khoản hợp đồng, giao hàng, công nợ, kỹ thuật ….) theo sự phân công của người quản lý trực tiếp

 

 

QUYỀN HẠN CÔNG VIỆC
1 Đóng góp ý kiến cho lãnh đạo về việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, nhu cầu của khách hàng
2 Quản lý và chịu trách nhiệm về công tác liên quan đến việc chào bán sản phẩm của công ty, quản lý và theo dõi khách hàng cũ và mới

Liên hệ 

Mr An: 0913718721

email: anle@aerofoam.vn