Thông tin học bổng trường Đại học Ulsan – Hàn Quốc

Trong dịp ghé và làm việc với College of Engineering, ĐH Ulsan và kết nối một số giáo sư hiện có dự án với Hyundai về mảng tính toán mô phỏng số (CFD). 2 giáo sư đồng ý cấp học bổng và sẽ phỏng vấn nhân dịp công tác tại Việt Nam vào cuối tháng 10/2018.

Kế hoạch dự kiến:
Thời gian: 11g, ngày 25/10
Địa điểm: P. CĐ Khoa KTGT

Mời các ứng viên , nhất là các ứng viên thích hướng nghiên cứu tính toán mô phỏng, tham dự.

Để thuận tiện, các Anh/Chị có thể đăng ký phỏng vấn tại bộ môn Tàu Thủy theo email hoặc số điện thoại bên dưới để Thầy Hiển tổng hợp gửi các GS trước 23/10.

Trân trọng,

Thông tin liên lạc Thầy Hiển:
PGS. TS. Lê Tất Hiển, Bộ môn Kỹ Thuật Tàu Thủy
Khoa Kỹ thuật Kỹ thuật Giao thông
Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TPHCM.
Email: hienlt@hcmut.edu.vn
DĐ: 0903999243