TUYỂN DỤNG CỦA TRUNG TÂM HUYẾN LUYỆN BAY VN ARILINES

Cần tuyển 02 Kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Chế tạo. Liên hệ thầy Phan Hoàng Long – Bộ môn Chế tạo máy (ĐT: 0918.691.030)