Tuyển GẤP Nhân Viên Vận Hành Trạm Cấp Và Xử Lý Nước -Công Ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước (HIPC)

Hiện tại, Công ty CP KCN Hiệp Phước đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Trạm Cấp và Xử lý nước (số lượng: 01). Chúng tôi gửi kèm theo đây Thông tin tuyển dụng nhân sự của Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty.

Kính đề nghị Quý Trường, Quý Thầy hỗ trợ giúp đỡ giới thiệu những sinh viên sắp/vừa tốt nghiệp ra trường có kinh nghiệm đi làm vào năm cuối hoặc sinh viên đã tốt nghiệp từ 1 năm vẫn giữ liên lạc với Quý Trường, đáp ứng được những yêu cầu của Công ty.

 

Đính kèm theo đây links tuyển dụng tại website Công ty, fanpage tuyển dụng Hiệp Phước và trang tuyển dụng Careerbuilder:

http://hiepphuoc.com/vi/career/hipc/

https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/tuyen-gap-nhan-vien-van-hanh-tram-cap-va-xu-ly-nuoc.35B0E1E9.html

https://www.facebook.com/tuyendung.hiepphuoc/