Tuyển sinh 2018 – ngành Công nghệ May

1. Tên chương trình (Programme title)

Công nghệ May

2. Tên khoa (Faculty)

Khoa Cơ khí

3. Trường/ đơn vị cấp bằng (Awarding body/ Institution)

Trường Đại học Bách khoa

4. Cơ sở tổ chức giảng dạy (Teaching Institution)

a) Cơ sở 1: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

b) Cơ sở 2: Khu Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, thuộc quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh và huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

5. Tổ chức kiểm định chất lượng chương trình (Accrediting Organization)

a) Đạt chứng nhận ISO 9001: 2008 của Viện tiêu chuẩn Anh trong lĩnh vực đào tạo và quản lý.

b) Dự kiến: Kiểm định AUN-QA cho ngành Công nghệ May vào năm 2018.

6. Tên gọi của văn bằng (Name of the final award)

Kỹ sư Công nghệ May

7. Chuyên ngành (Major)

– Công nghệ May

– Công nghệ Thiết kế thời trang

8. Tiêu chí tuyển sinh/ các yêu cầu đầu vào (Admission criteria or requirements to the programme)

Theo kế hoạch chung của Trường

9. Kế hoạch học tập (Study scheme)

15 tuần/ 1 học kỳ

10. Thời gian đào tạo (Expected training time)

4 năm

11. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt (Student advice and support)

Hàng năm Khoa đều có tổ chức Ngày hội kỹ thuật cho sinh viên tham gia, Khoa cũng có Phòng không gian học tập CDIO để sinh viên đến thực hành.

12. Mục tiêu của chương trình (Progrmame objectives): Liệt kê các mục tiêu

– Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

– Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành: nắm rõ các bước trong quy trình sản xuất sản phẩm may công nghiệp, các nguyên lý thiết kế thời trang cũng như việc ứng dụng các kỹ thuật thiết kế trong sản phẩm may công nghiệp, nắm rõ quy trình tổ chức sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm may công nghiệp v. v.

– Có kỹ năng cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa và môi trường quốc tế.

– Có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành đủ để trao đổi và làm việc chuyên môn.

– Có hiểu biết về kinh tế, chính trị, có các kiến thức cơ bản trong lĩh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

13. Chuẩn đầu ra của chương trình (Programme learning outcomes): Liệt kê các chuẩn đầu ra: Kiến thức, kỹ năng, thái độ

a) Khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại của các môn học vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật.

b) Khả năng chọn và áp dụng kiến thức toán, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các bài toán kỹ thuật công nghệ mà đòi hỏi ứng dụng các nguyên tắc và trình tự ứng dụng cũng như phương pháp luận.

c) Khả năng tiến hành kiểm tra và đo; tiến hành, phân tích và giải thích thực nghiệm; áp dụng các kết quả thực nghiệm để cải tiến quá trình.

d) Khả năng thiết kế các hệ thống, thành phần, quá trình cho các vấn đề công nghệ kỹ thuật xác định rộng rải thích hợp với các mục tiêu đào tạo chương trình.

e) Khả năng vận hành có hiệu quả như một thành viên hay lãnh đạo nhóm kỹ thuật.

f) Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật.

g) Khả năng áp dụng các dạng giao tiếp: văn bản, lời nói, đồ hoạ trong môi trường kỹ thuật và không kỹ thuật; Khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp.

h) Hiểu biết cần thiết và khả năng để khuyến khích tự định hướng bản thân cho phát triển nghề nghiệp liên tục.

i) Hiểu biết và cam kết đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng.

j) Kiến thức về ảnh hưởng giải pháp công nghệ kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu và xã hội.

k) Cam kết tới chất lượng, hợp thời, và sự cải tiến liên tục.

14. Triển vọng nghề nghiệp (Career prospect): cơ hội việc làm/ các đơn vị (công ty) tuyển dụng

Ngành công nghệ may là ngành giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu, tuy nhiên kỹ sư đào tạo cơ bản, chuyển sâu về công nghệ may còn rất thiếu, các công ty thường xuyên liên hệ với bộ môn để tuyển dụng sinh viên. Cơ hội nghề nghiệp bao gồm các công việc như: kỹ sư công nghệ, thiết kế trong các dây chuyền sản xuất; thiết kế kỹ thuật tại các phòng kỹ thuật; quản đốc xưởng sản xuất; kỹ sư- giám đốc kinh doanh cho các công ty thương mại về ngành may; chuyên viên tại các viện nghiên cứu- phòng thí nghiệm-kiểm định; đại diện cho các công ty dệt may nước ngoài ở Việt Nam, quản lý các dự án về ngành may.

Các công ty thường tuyển dụng các kỹ sư Công nghệ may tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa: Các công ty thuộc Tập đoàn dệt may Vinatex, các công ty sản xuất vốn đầu tư nước ngoài như Esquel, Adidas,Pullma, Oxylane các công ty cổ phần-liên doanh như Công ty cổ phần dệt may Thành Công, Công ty may Nhà Bè, Công ty may Bình Dương, Tổng công ty 28, các viện và trường đại học đào tạo ngành Công nghệ may.

15. Phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá (Teaching, learning and assessment methods): Liệt kê các phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá tương ứng theo nhóm Kiến thức, kỹ năng, thái độ.

Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, vì vậy bao gồm nhiều hình thức đánh giá:

 • Đánh giá theo quá trình: điểm các bài tập, bài báo cáo từng chương
 • Đánh giá theo từng giai đoạn: kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
 • Đánh giá theo năng lực: điểm seminar
  • Khả năng dịch thuật,
  • Khả năng diễn đạt qua files, hình ảnh
  • Khả năng trình bày
  • Khả năng liên kết, hợp tác, lãnh đạo đội/nhóm
 • Đánh giá khả năng hiểu và tổng hợp: các bài kiểm tra nhỏ trên lớp
 • Đánh giá khả năng đọc hiểu, chuẩn bị bài học: kiểm tra đầu giờ

Để được giao lưu, đặt câu hỏi và tư vấn tuyển sinh trực tuyến, xin mời vào địa chỉ:

https://www.facebook.com/groups/tuvantuyensinh2016/