CHÚC MỪNG CÁC SINH VIÊN XUẤT SẮC NHẬN KHEN THƯỞNG VÀ HỌC BỔNG KHOA CƠ KHÍ TẠI LỄ TỔNG KẾT NGÀY 08/12/2023

Chúc mừng các sinh viên xuất sắc nhận khen thưởng, học bổng khoa Cơ Khí năm 2023.
Xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng từ các nhà tài trợ: Công ty Fujikura Fiber Optics Việt Nam, Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh, Công ty TNHH Cơ khí Tân Hiệp Lực, Công ty CP sản xuất Nhựa Duy Tân, Công ty cổ phần Nhựa Khôi Nguyên, Cựu sinh viên ACK78, Cựu sinh viên CK82, Nhóm kết nối kinh doanh cựu sinh viên cơ khí Bách khoa (BKACo)

KHEN THƯỞNG SINH VIÊN ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI OLYMPIC TOÀN QUỐC NĂM 2023:

TT MSSV Họ và tên Lớp
Giải I
1 2212026 Đặng Cao Minh VP22CDT
2 2110461 Nguyễn Văn Hồng Phúc VP21CDT
3 2112143 Lê Khả Quốc VP21CDT
4 2011838 Đinh Ngọc Phúc CK20CDT2
5 2014060 Bùi Duy Nhựt CK20CK04
Giải II
1 2010978 Phan Minh Cường CK20CDTN
2 2011838 Đinh Ngọc Phúc CK20CDT2
3 2012395 Nguyễn Thanh Tứ CK20CDT2
4 2014646 Lư Hữu Thuận CK20CK04
5 2015048 Nguyễn Ngọc Quốc Việt CK20CK04
6 2113009 Lê Khánh Duy CK21CDTN
7 2113025 Nguyễn Tấn Duy CK21CK09
8 1912906 Nguyễn Khánh Duy CK19CTM3
9 1813229 Nguyễn Tuấn Nghĩa VP18CDT
10 2152472 Trần Thái Đức Duy CC21COD2
Giải III
1 2010464 Nguyễn Thị Thanh Nguyên CK20CKTN
2 2012391 Huỳnh Minh Tường CK20CK02
3 2013177 Bùi Thanh Hiền CK20CDT3
4 2013972 Nguyễn Lưu Thành Nhân CK20CKTN
5 2014073 Dương Thuận Phát CK20CK07
6 2014653 Ông Bảo Thuận CK20CK05
7 2113441 Võ Thanh Hòa CK21CKTN
8 1813229 Nguyễn Tuấn Nghĩa VP18CDT
9 1910498 Chu Đình Sơn VP19CDT
10 2010078 Đoàn Trung Tín VP20CDT
11 2111014 Nguyễn Phước Đạt VP21CDT
12 2112143 Lê Khả Quốc VP21CDT
13 2010071 Lê Hữu Thọ VP20CDT
14 2010155 Võ Quang Bảo CC20CK12
15 2052395 Hồ Thiên Bảo CC20CK12
16 2112625 Võ Phúc Tường CK21CDTN
17 2153215 Trần Thiên Bảo CC21ROB1
18 2013569 Lê Tuấn Kiệt CK20CK05
19 2014724 Nguyễn Phạm Minh Tiến CK20CKTN
20 1952048 Nguyễn Công Hiếu CC20COD1
21 2011953 Trần Phú Quý CK20CKTN
22 2013177 Bùi Thanh Hiền CK20CDT3
23 2111249 Nguyễn Sử Trần Hoàng CK21CKTN
24 1910498 Chu Đình Sơn VP19CDT
25 2111035 Trương Phát Đạt CK21CKTN
26 2152113 Nguyễn Vũ Khang CC21COD1
27 2152635 Nghiêm Gia Khang CC21ROB1

 

KHEN THƯỞNG SINH VIÊN HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC PHONG TRÀO ĐOÀN – HỘI:

TT MSSV Họ và tên Lớp
1 2111387 Nguyễn Văn Hùng CK21CK02
2 2114144 Đoàn Thị Thu Ngân CK21CK08
3 2113545 Trần Hà Ngọc Huy CK21LOG1
4 2110962 Nguyễn Việt Dũng CK21CDT1
5 2112755 Đặng Quốc Anh CK21CDTN
6 2114799 Bùi Lê Quỳnh Thảo CK21HT1
7 2111083 Nguyễn Tiến Đức CK21NH1
8 2112479 Đoàn Ngọc Bảo Trân CK21NH1
9 2112919 Lê Huỳnh Bảo Châu CK21LOG1
10 2111093 Hồ Lệ Giang CK21CDM
11 2110603 Phan Mai Trâm CK21HT1
12 2113900 Hồ Thị Thuỳ Linh CK21DET
13 2115336 Nguyễn Ngô Quốc Vương CK21LOG1
14 2112988 Lê Thị Mỹ Dung CK21CDM
15 2114035 Tô Mẫn CK21CDT2

 

SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỰU SINH VIÊN CK82

TT Họ và tên MSSV
1 Nguyễn Văn Sơn 2312972
2 Nguyễn Đông Anh 2010115
3 Nguyễn Bảo Phúc 2014169
4 Nguyễn Chí Hoà 2013251
5 Thái Minh Nhật 2111929
6 Nguyễn Đình Duy 2012823
7 Ngô Nhật Thanh 2114751
8 Phạm Trương Minh Hưng 2311355
9 Trần Huỳnh Như 2014057
10 Giao Thị Thảo Ly 2013727

SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN TP. HCM (HAMEE)

STT MSSV Họ và tên
1 2011619 Nguyễn Lâm Ngọc Minh
2 2115022 Lê Văn Tỉnh
3 2115265 Ngô Thị Yến Vi
4 2114577 Trần Anh Quốc
5 2013731 Vũ Thị Lý
6 2110328 Đinh Hoàng Long

SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG TÀI TRỢ TỪ DOANH NGHIỆP NĂM HỌC 2023-2024:

TT MSSV Họ và tên Lớp
1 2110079 Huỳnh Gia Duy CK21CDTN
2 2013263 Võ Văn Hơn CK20CDT4
3 2013972 Nguyễn Lưu Thành Nhân CK20CKTN
4 2212851 Trần Mỹ Quyên VP22CDT
5 2012661 Lê Thanh Bảo CK20KHTN
6 2014663 Nguyễn Phương Thúy CK20DM1
7 2010544 Trần Thị Phượng CK20HT1
8 2014376 Nguyễn Hồ Sơn CK20KHTN
9 2111665 Ngô Lê Hoàng Long CK21CDTN
10 2115072 Bao Ngọc Trinh CK21CDM
11 2213124 Hoàng Thành CK22LQC
12 2010725 Nguyễn Thị Ngọc Trầm CK20LOG1
13 2010978 Phan Minh Cường CK20CDTN
14 2110270 Đinh Duy Khoa CK21CKTN
15 2115256 Nguyễn Tấn Vạn CK21DET
16 2110139 Nguyễn Hà Giang CK21HT1

 

SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG NHÓM KẾT NỐI KINH DOANH CỰU SINH VIÊN CƠ KHÍ BÁCH KHOA (BKACO)

TT MSSV Họ và tên Lớp Ghi chú
1 2112755 Đặng Quốc Anh CK21CDTN Công ty TNHH SXTM-DV Sapai
2 2110072 Phạm Nguyễn Thành Danh CK21LOG1 Công ty TNHH SXTM-DV Sapai
3 1914217 Hàng Hoài Nam CK19CTM3 Công ty TNHH SXTM-DV Sapai
4 2213532 Nguyễn Mạnh Toàn CK22CK10 Công ty TNHH SXTM-DV Sapai
5 1910869 Đỗ Quỳnh Phương Chi CK19LOG2
6 2111035 Trương Phát Đạt CK21CKTN
7 2111083 Nguyễn Tiến Đức CK21NH1
8 2111157 Mạch Ngọc Hân CK21CDT1
9 2113441 Võ Thanh Hòa CK21CKTN
10 2111249 Nguyễn Sử Trần Hoàng CK21CKTN
11 2111387 Nguyễn Văn Hùng CK21CK02
12 2111353 Tăng Trung Huy CK21CKTN
13 2110301 Nguyễn Hữu Anh Kiệt CK21CDTN
14 2152635 Nghiêm Gia Khang CC21ROB1
15 2011637 Trương Khải Minh CK20HT1
16 2114144 Đoàn Thị Thu Ngân CK21CK08
17 2114250 Võ Thị Thanh Nhàn CK21LOG1
18 2013982 Tô Nghĩa Nhân CK20CKTN
19 2114298 Phạm Quang Nhật CK21LOG1
20 2112066 Châu Thanh Phương CK21HT1
21 1910498 Chu Đình Sơn VP19CDT
22 2110589 Lê Thanh Tịnh CK21CKTN
23 2114835 Nguyễn Hùng Thắng CK21CK06
24 2014685 Nguyễn Thị Hoài Thương CK20DET
25 2014905 Võ Xuân Trúc CK20CK05