THÔNG BÁO SỐ 2 QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM, LỰA CHỌN CÁC NHÓM VÀO VÒNG SƠ KẾT, DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG NGÀY HỘI KỸ THUẬT NĂM HỌC 2023 – 2024

Kính gửi: Quý Thầy/Cô giám khảo, 

 1. QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM

1.1. Giảng viên phụ trách lớp tiến hành chấm điểm các nhóm đề tài của lớp mình theo mẫu (Bảng chấm điểm), lựa chọn 0-2 nhóm đủ điều kiện vào vòng Sơ kết và cung cấp cho Ban tổ chức Ngày hội Kỹ thuật điểm của các nhóm này qua LINK (theo Thông báo số 1).

Thời gian thực hiện: Trước ngày 10/12/2023.

1.2. Chấm vòng Sơ kết: Ban giám khảo vòng Sơ kết chấm trực tuyến theo biểu mẫu.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/12/2023 đến 17/12/2023.

1.3. Ban tổ chức Ngày hội Kỹ thuật sẽ thông báo danh sách 15 nhóm lọt vào vòng Chung kết.

Thời gian thực hiện: Trong ngày 18-19/12/2023.

1.4. Việc chấm điểm vòng Chung kết: Ban giám khảo vòng Chung kết sẽ chấm điểm trực tiếp 15 nhóm được vào vòng Chung kết theo danh sách phân công.

Thời gian thực hiện: Sẽ diễn ra từ 7g30 thứ Bảy, ngày 23/12/2022.

1.5. Tổng kết và trao giải.

Thời gian thực hiện: Ngày 23/12/2022.

Do thời gian thực hiện ngắn nên Quý Thầy/Cô phụ trách lớp và Ban giám khảo vui lòng thực hiện đúng các mốc thời gian nêu trên để Ngày hội Kỹ thuật năm học 2023 – 2024 diễn ra đúng tiến độ. 

2. LỰA CHỌN CÁC NHÓM VÀO VÒNG SƠ KẾT

2.1. Điều kiện lựa chọn các nhóm vào vòng Sơ kết

Giảng viên phụ trách lớp chấm điểm theo Mẫu 1 (tối đa 170 điểm), từ đó có điểm tổng của từng nhóm. Sau đó lựa chọn nhóm đủ điều kiện để đề xuất vào vòng Sơ kết như hướng dẫn dưới đây:

 • Trường hợp 1: Không chọn nhóm nào vào vòng Sơ kết nếu tất cả các nhóm có tổng điểm 120 điểm.
 • Trường hợp 2: Chọn 01 nhóm vào vòng Sơ kết nếu có 01 nhóm có tổng điểm cao nhất và tổng điểm này nằm khoảng 120 điểm đến  140 điểm.
 • Trường hợp 3: Chọn 02 nhóm vào vòng Sơ kết nếu có 02 nhóm có tổng điểm cao nhất, nhì và hai tổng điểm này đều 140 điểm.
 • Không chọn 03 nhóm trở lên vào vòng Sơ kết.

Quý Thầy/Cô vui lòng cho điểm thật khách quan.

2.2. Danh sách giảng viên phụ trách các lớp môn học Nhập môn về kỹ thuật

Bảng 1. Danh sách giảng viên phụ trách các lớp môn học Nhập môn về kỹ thuật

STT Họ và tên Nhóm Lớp Số nhóm được lựa chọn Ghi chú
1 PGS. TS. Phạm Ngọc Tuấn CC01 0 – 2 CC23LQC1
2 TS. Lê Song Thanh Quỳnh CC02 0 – 2 CC23COD1
3 TS. Dương Huyền Lynh CC03 0 – 2 CC23COD1
4 TS. Nguyễn Thị Mộng Hiền L01 0 – 2 CK23COD1
5 ThS. Phan Hoàng Long L02 0 – 2 CK23CK13
6 TS. Hồ Thị Minh Hương L03 0 – 2 CK23CK14
7 TS. Hà Anh Tùng L04 0 – 2 CK23CK14
8 TS. Nguyễn Thị Như Lan L05 0 – 2 CK23CK12
9 PGS. TS. Phạm Ngọc Tuấn L06 0 – 2 CK23CK14
10 TS. Nguyễn Thị Mộng Hiền L07 0 – 2 CK23KHC1
11 PGS. TS. Lưu Thanh Tùng L08 0 – 2 CK23KHC1
12 ThS. Trần Đại Nguyên L09 0 – 2 CK23COD1
13 ThS. Lương Văn Tới L10 0 – 2 CK23COD2
14 ThS. Phan Hoàng Long P01 0 – 2 VP23CDT

2.3. Bảng chấm điểm

Giảng viên phụ trách lớp chấm điểm (theo Bảng chấm điểm trong Thông báo số 1) và cung cấp điểm của các nhóm được lựa chọn vào vòng Sơ kết theo đường Link trước ngày 10/12/2023.

Đường Link: https://forms.gle/5HAjYC1HcmLRoYxg8

3. CHẤM VÒNG SƠ KẾT

Ban giám khảo vòng Sơ kết chấm trực tuyến theo biểu mẫu.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/12/2023 đến 17/12/2023.

    Bảng 2. Danh sách Ban giám khảo chấm vòng Sơ kết

STT SHVC Họ và Tên Đơn vị
1 001191 PGS. TS. Phạm Ngọc Tuấn BM Chế tạo máy
2 001531 ThS. Phan Hoàng Long BM Chế tạo máy
3 001998 ThS. Nguyễn Văn Thành BM Chế tạo máy
4 003938 TS. Dương Huyền Lynh BM Chế tạo máy
5 002334 TS. Trần Hải Nam BM Chế tạo máy
6 001798 TS. Trần Nguyên Duy Phương BM Chế tạo máy
7 002446 TS. Huỳnh Hữu Nghị BM Chế tạo máy
8 001737 TS. Hà Anh Tùng BM Công nghệ Nhiệt lạnh
9 002428 ThS. Nguyễn Thị Minh Trinh BM Công nghệ Nhiệt lạnh
10 001766 ThS. Trần Đại Nguyên BM Kỹ thuật Dệt may
11 001905 TS. Hồ Thị Minh Hương BM Kỹ thuật Dệt may
12 002740 TS. Nguyễn Thị Mộng Hiền BM Kỹ thuật Dệt may
13 003237 TS. Lê Song Thanh Quỳnh BM Kỹ thuật Dệt may
14 003165 TS. Nguyễn Thị Như Lan BM Kỹ thuật Dệt may
15 002337 PGS. TS. Lưu Thanh Tùng BM Kỹ thuật MXD&NC
16 001953 ThS. Huỳnh Công Lớn BM Kỹ thuật MXD&NC
17 003238 ThS. Lương Văn Tới BM Kỹ thuật MXD&NC
18 003334 TS. Trần Quang Phước BM Kỹ thuật MXD&NC
19 003495 ThS. Nguyễn Minh Dương PTN Đo lường
20 003684 TS. Bành Quốc Nguyên PTN Đo lường
21 002199 TS. Nguyễn Đức Duy BM KTHTCN
22 003312 ThS. Nguyễn Hữu Phúc BM KTHTCN
23 004107 ThS. Huỳnh Hữu Đức BM KTHTCN
24 003314 TS. Đinh Bá Hùng Anh BM KTHTCN
25 003783 ThS. Đào Duy Quí BM TB&CNVLCK
26 003852 TS. Nguyễn Vũ Thịnh BM Thiết kế máy
27 003759 TS. Lê Thanh Long BM Thiết kế máy
28 003421 TS. Phạm Minh Tuấn BM Thiết kế máy
29 003494 ThS. Thân Trọng Khánh Đạt BM Thiết kế máy
30 004040 ThS. Trần Trọng Hỷ BM Thiết kế máy
31 004039 KS. Trịnh Nguyễn Chí Trung BM Thiết kế máy
32 004059 TS. Dương Văn Tú BM Cơ điện tử
33 004150 TS. Phạm Phương Tùng BM Cơ điện tử
34 004212 TS. Phùng Thanh Huy BM Cơ điện tử
35 002588 TS. Phùng Trí Công PTN Điều khiển và Tự động hóa
36 002201 TS. Tôn Thiện Phương PTN CNTK&GCTT
37 002865 KS. Huỳnh Cảnh Thành Ban Giảng dạy Thực hành
38 003017 ThS. Đặng Thành Luân Ban Giảng dạy Thực hành
39 003220 KS. Đỗ Huỳnh Nhật Ban Giảng dạy Thực hành
40 003058 ThS. Châu Hoàng Liên Sơn Ban Giảng dạy Thực hành

Danh sách phân công Ban giám khảo và chấm điểm vòng Sơ kết theo đường Link:

Đường link: https://forms.gle/FzxLEnSNfmuCAUta9

Lưu ý:

 • Link này chỉ hoàn thiện sau ngày 11/12/2023, sau khi có danh sách đề xuất các nhóm vào vòng Sơ kết.
 • Thời gian chấm: Từ 9g00 ngày 12/12/2023 đến 17g00 ngày 17/12/2023. 

4. CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC NHÓM VÀO VÒNG CHUNG KẾT

Trong ngày 18-19/12/2022, Ban tổ chức Ngày hội Kỹ thuật sẽ công bố danh sách các nhóm vào vòng Chung kết trong Google Drive chung của nhóm Ban giám khảo.

Sau khi công bố danh sách sẽ không bổ sung bất kỳ nhóm nào vào danh sách các nhóm vào vòng Chung kết.

5. CHẤM VÒNG CHUNG KẾT

5.1. Danh sách phân công Ban giám khảo và chấm điểm vòng Chung kết

Danh sách phân công Ban giám khảo và chấm điểm vòng Chung kết theo đường Link.

Đường Link: https://forms.gle/MoQD8WiwTb32hUWw5

Chú ý:

 • Đường Link trên chỉ có thông tin sau ngày 19/12/2023.
 • Ban giám khảo có thể xem trước hồ sơ, sản phẩm của nhóm mình được phân công chấm để tránh mất thời gian khi chấm Chung kết vào ngày 23/12/2022.
 • 15 nhóm vào vòng Chung kết sẽ được chia thành 05 tổ (mỗi tổ 03 nhóm). Ban giám khảo vòng Chung kết cũng được chia làm 05 tổ ứng với 05 tổ của nhóm sinh viên.
 • Hình thức chấm: Chấm trực tiếp.

 

5.2. Bảng chấm điểm dành cho Ban giám khảo vòng Chung kết

Bảng chấm điểm sẽ chấm theo Bảng chấm điểm (xem Thông báo số 1).

Chú ý: Sau khi chấm điểm xong 01 nhóm trong Tổ thì Thư ký của mỗi Tổ ban giám khảo gửi điểm về ngay cho Ban tổ chức Ngày hội Kỹ thuật qua đường link: https://forms.gle/MoQD8WiwTb32hUWw5. 

6. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 • Sau khi có tổng điểm của các Ban giám khảo từ Mục 1 đến Mục 5, Ban tổ chức sẽ tổng hợp và trao giải cho các nhóm đạt giải.
 • Cơ cấu giải thưởng được trình bày trong Bảng 2.

      Bảng 2. Cơ cấu giải thưởng

STT Giải thưởng Số lượng
1 Giải Nhất 01
2 Giải Nhì 02
3 Giải Ba 03
4 Giải Tư 04
5 Giải Khuyến khích 05
6 Giải cho Video clip có số lượt like cao nhất (Videoclip2) 01
7 Giải cho Video clip có số lượt like cao nhì (Videoclip2) 01
8 Giải cho Video clip có số lượt like cao ba (Videoclip2) 01

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ
(đã ký)
PGS. TS. Bùi Trọng Hiếu