Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm kiểm định AUN-QA tại Khoa Cơ khí

Chiều 27/4/2016 tại HT B11 Khoa Cơ khí đã diễn ra buổi báo cáo chuyên đề về “Kinh nghiệm kiểm định AUN-QA ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp” thu hút nhiều cán bộ, giảng viên của khoa tham dự.

Trong buổi hội thảo, đại diện bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp – TS. Đỗ Ngọc Hiền đã nêu tóm tắt quá trình triển khai thực hiện tự đánh giá cũng như những cơ hội và thách thức trong quá trình đánh giá. Tiến sĩ đã đưa ra những công việc chính cần chuẩn bị như: Viết báo cáo AUN-QA Self Assesment Report (SAR); chuẩn bị hồ sơ minh chứng; Tập huấn các đối tượng phỏng vấn;Facilities,… Ở giai đoạn tiếp theo cần chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài nội bộ: Rà soát chương trình, Dự trù xử lý tình huống, Ghi nhận những góp ý… Tại giai đoạn đánh giá chính thức, những công việc cần làm như: Hoàn chỉnh SAR, hoàn chỉnh minh chứng, kế hoạch tiếp đoàn đánh giá… Ngoài ra, các thầy cô giảng viên đã có cơ hội trao đổi với TS. Đỗ Ngọc Hiền những thắc mắc về bộ tiêu chuẩn cũng như những vấn đề thực tế gặp phải trong quá trình tiến hành đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Việc tự đánh giá để thực hiện kiểm định AUN-QA cho chương trình Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp được triển khai vào năm 2015 với kết quả tốt, đạt 4.7 điểm. Buổi báo cáo được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm cho các bộ môn của Khoa để triển khai việc kiểm định AUN-QA trong thời gian tới.

Được biết, từ năm 2009, Khoa Cơ Khí triển khai áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO cho ngành Kỹ thuật Cơ khí và từ năm 2013 áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO cho tất cả các ngành còn lại của khoa. Chương trình Kỹ thuật Chế tạo đạt chuẩn kiểm định AUN-QA vào năm 2011, Chương trình Cơ điện tử PFIEV đạt chuẩn kiểm định CTI (Pháp) thuộc chuẩn kiểm định Châu Âu EURO-ACE vào năm 2011, Chương trình Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp đạt chuẩn kiểm định AUN-QA vào năm 2015. Từ năm 2014 áp dụng chương trình Kỹ sư 140 tín chỉ cho tất cả các ngành trong khoa với định hướng kiểm định ABET vào năm 2019-2020 tiếp tục áp dụng phương pháp CDIO đã đem lại những kết quả tích cực tại Khoa Cơ Khí và bắt đầu triển khai trên quy mô toàn trường.

Nguồn: Thy Huyền (TT HTSV & VL)