CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO – KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

Tổng quan

Ngành Cơ Điện tử là sự kết hợp giữa cơ khí, điện tử và lập trình. Người học không chỉ biết cách thiết kế và xây dựng hệ thống cơ khí, mà còn hiểu cách vận hành phần cứng, phần mềm, các quy trình điện tử và mạng lưới liên kết hệ thống cơ khí đó.

Chương trình chính quy Chất lượng cao ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử của Trường ĐH Bách khoa đào tạo theo học chế tín chỉ. Ngôn ngữ giảng dạy 100% bằng tiếng Anh.

Số tín chỉ, số môn học, nội dung môn học được thiết kế theo hướng tương đương với các trường trong khu vực, cũng như có sự tham khảo và điều chỉnh từ chương trình đào tạo tương ứng của các trường uy tín như University of Technology Sydney, The University of Adelaide (Úc), Southern Polytechnic State University (Mỹ).

Trực tiếp đứng lớp là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ được đào tạo bài bản ở các ĐH tiên tiến trên thế giới, có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và thành tích nghiên cứu khoa học. Đội ngũ này có ít nhất từ 3-8 năm tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo quốc tế bằng tiếng Anh của nhà trường từ 2006 đến nay.

Sinh viên có thể chuyển tiếp học tập 2 năm cuối sang University of Technology Sydney (Úc) nếu thỏa điều kiện học tập, tiếng Anh và tài chính.