CÔNG TY MẠC TÍCH TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

–          Tên Công ty: Công ty TNHH Mạc Tích

–          Địa chỉ:

  Văn phòng Công ty: Đường số 24, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp. HCM

  Nhà máy: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch III – Giai đoạn 2, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

–          Người liên hệ:

  Ms. Chu Hồng Phượng – Phòng HCNS Công ty

  Email: Phuong.ch@martech.com.vn

  Số điện thoại: 0937.021.112

–          Website Công ty: http://martech.com.vn/

–          Số lượng Sinh viên: dự kiến từ 20 – 30.

–          Chuyên ngành:

Cơ khí

Nhiệt

Cơ Điện tử

Điện

 

–          Ghi chú: nhận sinh viên thực tập ở cả hai nơi làm việc theo địa chỉ như trên, thực tập và hướng nghiệp tại các Đơn vị:

  Thiết kế cơ sở

  Bộ phận Kỹ thuật: Thân lò – Truyền động – Thiết bị không áp lực – Xử lý khí thải

  Bộ phận Quản lý Sản xuất

  Quản lý Dự án

  QA/QC