ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP ĐHQG-HCM LOẠI C 2022

Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 02/4/2021 (thứ Sáu), gồm:

1) Đăng ký trực tuyến: trước 14 giờ. Sau thời gian này, hệ thống sẽ tự đóng, Quý Thầy/Cô sẽ không thể cập nhật thêm thông tin đề tài.

2) 01 bộ hồ sơ gốc (thuyết minh in từ file word) và 01 đĩa CD ghi tất cả file hồ sơ đăng ký bằng file word về Phòng KHCN&DA: trước 16 giờ 30 phút.

Quý Thầy/Cô đăng nhập vào website https://portal.hcmut.edu.vn/, mục Khoa học Công nghệ  để tiến hành đăng ký thuyết minh đề tài.

Thông tin chi tiết có trên website của Phòng KHCN&DA theo đường link: Tại đây

Để đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch xét duyệt đề tài, Phòng KHCN&DA sẽ không nhận hồ sơ sau thời hạn nói trên.

Mọi thông tin chi tiết cần hỗ trợ, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Ngọc Hiền: điện thoại (trực tiếp 0283-8636856, nội bộ 0283-8647256 ext 5388) hoặc email: ntnghien@hcmut.edu.vn.