Hội thảo chương trình học bổng, thực tập và làm việc tại Polytex Far Eastern (thứ ba 07/6/2016)

Thời gian: 8:30 am ~ 10:30 am, Ngày 07/06/2016

Địa điểm: Hội Trường A4 – Trường Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh