HỘI THẢO ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CDIO Giai đoạn 2010 – 2017

HỘI THẢO ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CDIO

 Giai đoạn 2010 – 2017

 

Thời gian và địa điểm

Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ Năm ngày 14/12/2017.

Địa điểm: Hội trường A4 Trường Đại học Bách khoa.

 

Ban Chỉ đạo:

PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa

PGS.TS Trần Thiên Phúc

 

Ban Tổ chức:

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc

TS. Phạm Công Bằng

Th.S Trần Đại Nguyên

 

Ban Thư ký:

Nguyễn Minh Dương

Trần Song Bảo Trúc

Nguyễn Thị Như Uyên

 

Tổ chuyên môn:

TS Nguyễn Hữu Lộc

TS Phạm Công Bằng

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

 

Thời gian Nội dung Người báo cáo
8h00-8h30 Đón tiếp đại biểu
8h30-8h45 Khai mạc, giới thiệu đại biểu

Phát biểu chào mừng

8h45-9h45 Tổng kết quá trình triển khai CDIO tại Khoa Cơ khí PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc
Nhập môn kỹ thuật – Ngày hội kỹ thuật: chuyến khởi hành cho sinh viên đại học PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn
Giảng dạy và học tập chủ động TS. Hà Anh Tùng
Doanh nghiệp, Nhà trường và Người học trong CDIO ThS. Trần Đại Nguyên
9h45-10h00 Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm
10h00-11h00 Học tập trải nghiệm và tích hợp trong ĐA và LVTN TS. Phạm Công Bằng
Đánh giá chuẩn đầu ra TS. Phan Thị Mai Hà
Vai trò CDIO trong kiểm định chương trình và kiểm định cấp trường. PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam
Năng lực CDIO trong quá trình học tập của sinh viên Phan Hữu Thanh Tú
11h00-11h15 Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm
11h15-11h30 Tổng kết hội thảo