THÔNG BÁO PHỎNG VẤN HỌC BỔNG TAKAKO

Thời gian: từ 13h00 ngày thứ tư 13/12/2017.

Địa điểm: 27, đại lộ độc lập, kcn VSIP 1,Thuận An, Bình Dương.

Phương tiện di chuyển: xe công ty đón lúc 11h50 ngày thứ tư 13/12/2017

Đề nghị các em sinh viên đã nộp hồ sơ học bổng lưu ý chuẩn bị nghiêm túc và có mặt đúng giờ.

ĐĂNG KÝ GẶP GỠ DOANH NGHIỆP ĐỂ TUYỂN DỤNG & THỰC TẬP 13/01/2018 TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-gap-go-doanh-nghiep-tan-ky-su-va-sinh-vien-sap-tot-nghiep.html
XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung