THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (GẤP) – CÔNG TY PREMCO

ĐĂNG KÝ GẶP GỠ DOANH NGHIỆP ĐỂ TUYỂN DỤNG & THỰC TẬP 13/01/2018 TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-gap-go-doanh-nghiep-tan-ky-su-va-sinh-vien-sap-tot-nghiep.html
XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung

Công ty Premco đang cần tuyển GẤP 01 NV KẾ HOẠCH SẢN XUẤT.
– Ưu tiên tốt nghiệp ngành công nghệ sợi dệt hoặc dệt may.
– Giao tiếp tiếng Anh.
– Giỏi vi tính văn phòng.
Nhận việc ngay.
Lương thỏa thuận.
Ứng viên gửi hồ sơ đến địa chỉ email sau hoặc nộp trực tiếp tại Cty.
E-mail: phuongvyvy@premcoglobal.com

ĐĂNG KÝ GẶP GỠ DOANH NGHIỆP ĐỂ TUYỂN DỤNG & THỰC TẬP 13/01/2018 TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-gap-go-doanh-nghiep-tan-ky-su-va-sinh-vien-sap-tot-nghiep.html
XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung