CHÀO MỪNG CÁC SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG XUẤT SẮC VƯỢT KHÓ 2018 (ĐỢT 2)

Chào mừng các sinh vên xuất sắc vượt khó nhận học bổng 2018 đợt 2.

Mời các em đến tham dự Lễ trao học bổng vào 7 giờ 45 Thứ 5, ngày 07/12/2017 tại Hội trường B11:

Học bổng sinh viên xuất sắc vượt khó (4 triệu VNĐ/ suất):

Võ Thanh                    Bảo      CK14CD3

Nguyễn Anh                Bảo      CK16CD1

La Quốc                      Bửu    CK14CD1

Nguyễn Nhật               Cảnh   CK15KSCD

Nguyễn Thái               Công   CK17CK02

Phạm Duy                   Cường CK16KSTN

Nguyễn Công              Duy      CK14NH2

Trần Công                   Giang  CK15KCTN

Trương Trọng Trường Giang  CK16CTM3

Nguyễn Thị Hồng        Hạnh   CK14CNM

Vương Thuý               Hằng   CK17CK06

Trần Nguyễn Thu        Hiếu     CK16HT1

Nguyễn Đức               Hoài     CK14CTM3

Lê Tiến           Hoàng             CK15KSCD

Vũ Thị            Huệ                 CK15DET

Nguyễn Đức               Long   CK16KSCD

Võ Kim                        Long   CK16NH1

Võ Thị Hà                    My       CK15HT2

Lê Trần Ánh    Nguyệt CK17HT01

Huỳnh Nam                 Sơn    CK14KSCD

Tạ Như                        Tín       CK16NH1

Lê Phong                    Tự       CK16NH1

Trần Thị Tuyết            Trinh    CK17DM1

Trần Tuyên     Trung   CK17CK07

Đồng Khả                    Vy        CK16DET

 

Nguyễn Đình               Danh   CK13VL

Nguyễn Thị                 Duyến CK13MAY

Nguyễn Tấn                Hải       CK13CTM1

Nguyễn Thị                 Hoa    CK13INN

Hồ Xuân                      Hùng   CK13NH2

Huỳnh Phú                  Hưng   CK13CTM1

Nguyễn Thị Phương   Linh     CK13SOI

Trương Thị Hồng        Ngọc   CK14LOG

Nguyễn Thành            Nhất   CK14CD1

Trần Ngọc                   Nhất   CK15KSCD

Phan Văn                    Nhất   CK13CTM2

Nguyễn Thụy Anh       Nhi       CK15HT1

Phạm Hữu                  Phát     CK13KSTN

Trần Hoài Vĩnh           Phúc   CK13CD2

Nguyễn Bảo                Quốc   CK13CD2

Nguyễn Hữu               Sang   CK13CTM2

Huỳnh Ngọc                Tài       CK14NH1

Nguyễn Thanh            Tân      CK13KTK

Lê Thị Thủy                 Tiên     CK12MAY

Mai Ngọc Minh            Thông  K15KSCD

Nguyễn Thị Anh          Thư     CK15CTM3

Diệp Thanh                 Thương  CK15KCTN

Bùi Nguyên                 Văn      CK13CD1

 

Học bổng đặc biệt (10 triệu VNĐ / suất):

Phạm Thị Phương       Uyên   CK16CNM

 

ĐĂNG KÝ GẶP GỠ DOANH NGHIỆP ĐỂ TUYỂN DỤNG & THỰC TẬP 13/01/2018 TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-gap-go-doanh-nghiep-tan-ky-su-va-sinh-vien-sap-tot-nghiep.html
XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung