Mời đăng ký tham dự hội thảo doanh nghiệp và tân kỹ sư – 7g30 thứ ba 20/6/2017

Cơ hội để các Doanh Nghiệp gặp gỡ cùng lúc một số lượng đông đảo các Kỹ Sư Bách Khoa vừa tốt nghiệp, các Kỹ Sư Bách Khoa đã tốt nghiệp trở về tìm kiếm cơ hội mới.

Để nhận được biểu mẫu dăng ký, doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

Xin mời tham khảo thêm thông tin về hội thảo đã được tổ chức tại đây.