Mời tham dự buổi gặp gỡ GS Paik Kyung Wook (Viện Kaist)

Thời gian: 10g00 sáng thứ ba 21/02/2017

Địa điểm: Hội trường B11

Nội dung:

  1. Tư vấn các thiết bị cho phòng thí nghiệm chuyên ngành
  2. Trao đổi các vấn đề về hợp tác nghiên cứu
  3. Báo cáo chuyên đề về Nano-packaging
  4. Trao đổi với các SV có mong muốn đi du học ở Viện KAIST

Mời Quý Thầy Cô và các em sinh viên đến tham dự.

Xem thông tin chi tiết về GS Paik Kyung Wook tại đây.