Thông báo số 4 về danh sách tổ giám khảo vòng sơ loại, vòng chung kết và chương trình cụ thể Ngày Hội Kỹ Thuật 2017

Danh sách tổ giám khảo vòng sơ loại

Tổ Giám khảo 1 Giám khảo 2
S 1 Hà Anh Tùng Bành Quốc Nguyên
S 2 Nguyễn Hồng Ngân Lê Thanh Danh
S 3 Phạm Hồ Mai Anh Bùi Mai Hương
S 4 Nguyễn Văn Thành Hồ Triết Hưng
S 5 Lưu Thanh Tùng Lương Văn Tới
S 6 Huỳnh Công Lớn Nguyễn Thanh Hải
S 7 Huỳnh Hữu Nghị Phan Tấn Tùng
S 8 Nguyễn Hữu Phúc Trương Quốc Toàn
S 9 Đặng Phi Vân Hài Võ Tường Quân
S 10 Tôn Thiện Phương Đào Duy Thái
S 11 Trần Anh Sơn Nguyễn Hữu Thọ
S 12 Lê Ngọc Quỳnh Lam Phùng Trí Công
S 13 Hồ Thị Minh Hương Nguyễn Vũ Anh Duy
S14 Nguyễn Minh Phú Nguyễn Quốc Chí

Công việc chấm điểm bắt đầu lúc 7g30.

Bảng điểm Vòng sơ loại

Phần Yêu cầu Tiêu chí Điểm đánh giá tối đa
Mô hình sản phẩm Khả năng hoạt động và ứng dụng Đạt các mục tiêu đặt ra 2
Khả năng ứng dụng 2
Ổn định, độ tin cậy 2
Ý tưởng sáng tạo Đổi mới, sáng tạo, đột phá 3
Thẩm mỹ Thẩm mỹ 1
 Tổng cộng : 10

Có tất cả 110 đề tài (sản phẩm).

Mỗi tổ giám khảo chấm điểm khoảng 8 đề tài (sản phẩm) theo phân công và xác định một đề tài (sản phẩm) có điểm cao nhất trong số đó để đề xuất vào Vòng chung kết.

Trường hợp đặc biệt có thể đề xuất hai đề tài (sản phẩm).

Vào vòng chung kết: 14 – 16 đề tài (sản phẩm).

Ban thường trực (làm việc tại Hội trường B11):

 • Thầy Phạm Ngọc Tuấn.
 • Thầy Trần Đại Nguyên.
 • Cô Đỗ Thị Ngọc Khánh.
 • Thầy Nguyễn Duy Anh.
 • Lê Khánh Điền.

Ban hậu cần (làm việc tại Hội trường B11):

 • Thầy Nguyễn Minh Dương.
 • Cô Trần Song Bảo Trúc.

Danh sách tổ giám khảo vòng chung kết

Tổ Giám khảo 1 Giám khảo 2 Giám khảo 3
C 1 Phan Tấn Tùng Tôn Thiện Phương Trương Quốc Toàn
C 2 Nguyễn Hồng Ngân Nguyễn Hữu Phúc Bành Quốc Nguyên
C 3 Phạm Hồ Mai Anh Trần Anh Sơn Huỳnh Công Lớn
C 4 Nguyễn Văn Thành Võ Tường Quân Lê Thanh Danh
C 5 Lưu Thanh Tùng Đặng Thị Vân Hài Đào Duy Thái
C 6 Bùi Mai Hương Nguyễn Thanh Hải Lương Văn Tới
C 7 Huỳnh Hữu Nghị Hồ Thị Minh Hương Nguyễn Hữu Thọ
C 8 Hà Anh Tùng Nguyễn Vũ Anh Duy Hồ Triết Hưng

Công việc chấm điểm bắt đầu lúc 9g30.

Bảng điểm Vòng chung kết

Phần Yêu cầu Tiêu chí Điểm đánh giá tối đa
Thuyết minh Tổng quan Mục lục 5
Lời nói đầu 5
Tài liệu tham khảo 5
Ý tưởng, nguyên lý ≥ 3 phương án về mô hình 5
Chọn phương án 5
Nguyên lý của phương án được chọn 10
Phân tích Sơ đồ Gantt 3
Sơ đồ Perth 2
Bảng FRDPARRC 5
Tính toán, thiết kế Bản vẽ tổng thể 5
Bản vẽ chi tiết 5
File thiết kế 3D (nếu có) 5
Tính toán 5
Chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm Các bước chế tạo và lắp ráp 10
Thử nghiệm 5
Bản thiết kế cuối cùng Các bước hiệu chỉnh 5
Chế tạo và lắp ráp hoàn thiện 5
Kết luận & hướng phát triển Kết luận & hướng phát triển 5
Nhật ký Nhật ký công việc hàng ngày Các nội dung theo quy ước, các công thức liên quan 10
Các nội dung theo tài liệu hướng dẫn 5
Thuyết trình Trình bày trước Hội đồng Nội dung rõ ràng, hợp lý, thuyết phục 15
Phong cách trình bày 10
Trả lời câu hỏi 15
Sản phẩm Hội đồng đánh giá Tính đổi mới, sáng tạo, độc đáo, khác biệt 20
Độ tin cậy, khả năng ứng dụng và thương mại hóa 20
Kiểu dáng và thẩm mỹ 10
 Tổng cộng : 200

Mỗi tổ giám khảo Vòng chung kết sẽ chấm 1 hoặc 2 đề tài (sản phẩm) trong vòng 60 phút, kết thúc lúc 10g30.

Ban Giám khảo vòng chung kết (làm việc tại Hội trường B11)

 • Thầy Phạm Ngọc Tuấn.
 • Cô Lê Ngọc Quỳnh Lam.
 • Cô Đỗ Thị Ngọc Khánh.
 • Thầy Nguyễn Vũ Anh Duy.
 • Thầy Trần Đại Nguyên.
 • Thầy Phùng Trí Công.
 • Thầy Nguyễn Quốc Chí.
 • Thầy Nguyễn Minh Phú.

Ban hậu cần (làm việc tại Hội trường B11)

 • Thầy Nguyễn Minh Dương.
 • Cô Trần Song Bảo Trúc.

Chương trình cụ thể Ngày hội Kỹ Thuật 2017

 • 7g15 – 7g30: Triển khai, hướng dẫn công tác chấm thi. (Chủ trì: Thầy Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Giám khảo)
 • 7g30 – 9g00: Chấm sơ loại tại sân B11 theo phân công của Trưởng Ban Giám khảo
 • 9g00 – 9g15: Tổng kết điểm.
 • 9g15 – 9g30: Lễ khai mạc, công bố kết quả sơ loại.
 • 9g30 – 10g30: Chấm chung kết.
 • 10g30 – 10h45: Hội ý và tổng hợp kết quả thuyết trình.
 • 10h45 – 11h15: Công bố giải thưởng và trao giải.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời toàn thể Quý Thầy/ Cô đến tham dự lễ khai mạc Ngày hội Kỹ thuật 2017 vào lúc 9g15 ngày 18/02/2017 tại sân B11 – Khoa Cơ khí.

Ghi chú: Quý thầy cô giảng dạy môn học Nhập môn về kỹ thuật lưu ý yêu cầu các sinh viên hiện diện ký tên điểm danh và gửi lại cho Ban tổ chức (Cô Trúc) vào cuối Ngày hội kỹ thuật, vì việc hiện diện là bắt buộc (danh sách nhận tại Manufacturing Engineening).