Thông báo số 3 về danh sách nhóm thi, mã số đội và sơ đồ bố trí

Ban tổ chức Ngày hội Kỹ thuật 2017 xin trân trọng thông báo đến Quý Thầy/ Cô, các sinh viên Khoa Cơ khí và các nhóm dự thi:

1. Các nhóm dự thi đã được cấp mã số để sử dụng trong việc xác định vị trí đặt mô hình và các hoạt động liên quan. Danh sách được lập căn cứ theo danh sách mà mỗi Thầy Cô tham gia giảng dạy đã cung cấp cho Ban Tổ chức (xem phụ lục 1).

2. Các nhóm dự thi môn học nhập môn kỹ thuật và tham gia trưng bày có mặt vào lúc 07h00 tại sân trước B11 để được hướng dẫn bố trí trưng bày mô hình dự thi, phải cử người trực tại vị trí trưng bày mô hình để giới thiệu với Ban Giám khảo và khách tham quan.

Thầy Thân Trọng Khánh Đạt

  • ĐT: 0974875924
  • Email: ttkdat@hcmut.edu.vn

3. Để được hướng dẫn về hoạt động trưng bày mô hình, các nhóm liên hệ:

Thầy Nguyễn Minh Dương

  • ĐT: 0984044842
  • Email: duongnguyen842@yahoo.com

Các nhóm dự thi đưa mô hình đến vị trí theo sơ đồ (phụ lục 2).

4. Đề nghị sinh viên chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm các lớp để được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về các vấn đề cần thiết cho việc chuẩn bị dự thi.

5. Về những nội dung liên quan đến cuộc thi, xin mời Quý Thầy/ Cô liên hệ:

Thầy Phạm Ngọc Tuấn

Manufacturing Engineening.

Xem phụ lục 1 tại đây.

Xem phụ lục 2 tại đây.