Thông báo tuyển bổ sung Kỹ sư tài năng khóa 2015 Ngành Kỹ thuật Cơ khí

Khoa Cơ khí thông báo đến các bạn sinh viên muốn tham gia chương trình Kỹ sư Tài năng ngành Kỹ thuật Cơ khí Khóa 2015. Sinh viên phải thỏa mãn tất cả các yêu cầu theo quy định về lớp KSTN: (Xem quy định trên website Khoa Cơ khí tại http://www.fme.hcmut.edu.vn), cụ thể như sau:

 • Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên.
 • Sinh viên có điểm học kỳ 1 năm học 2016-2017 từ 7.0 trở lên.
 • Sinh viên có điểm học kỳ 2 năm học 2015-2016 từ 7.0 trở lên.
 • Sinh viên có số tín chỉ tích lũy từ 90% tổng số tín chỉ trở lên.
 • Sinh viên có điểm rèn luyện từ 70 điểm trở lên.
 • Các môn cốt lõi của chương trình KSTN trên 7.0 điểm.

HỒ SƠ GỒM CÓ:

 1. Đơn xin vào lớp KSTN (theo mẫu đính kèm) – Mục biểu mẫu
 2. Bảng điểm tất cả các học kỳ

Thời gian dự kiến:

 • Sinh viên nộp đơn về Phòng giáo vụ Khoa (lầu 1, B11) từ ngày 14/02 đến 21/02/2017.
 • Kết quả tuyển sinh: từ ngày 22/02 đến 23/02. Sinh viên kiểm tra kết quả và phản hồi trong ngày 24/02/2017.
 • Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trên bảng thông báo B11 và trên website của Khoa: http://www.fme.hcmut.edu.vn

Tp.HCM, ngày 14/02/2017

KT.TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Đơn xin vào lớp KSTN