NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sinh viên tốt nghiệp từ ngành Kỹ thuật Cơ điên tử có thể:

 1. Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 2. Nắm vững kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giao dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
 3. Nắm vững các kiến thức cơ sở và chuyên ngành của lĩnh vực cơ điện tử; có trải nghiệm thực tế nhằm vận dụng hiệu quả và từ đó phát huy tính sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, khả năng tự học và tự nghiên cứu.
 4. Thể hiện các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý dự án, khả năng lãnh đạo và kết nối để có thể làm việc với các đồng nghiệp trong sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và liên ngành.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

 1. Có khả năng áp dụng các kiến thức toán, khoa học tự nhiên, và các kiến thức liên ngành cơ khí, điện, điện tử, điều khiển, và máy tính cho lĩnh vực Cơ điện tử.
 2. Có khả năng thiết kế và tiến hành mô phỏng và/hoặc thực nghiệm các hệ thống cơ khí, điện, điện tử, điều khiển, và chương trình máy tính trong lĩnh vực cơ điện tử. Cũng có khả năng phân tích và diễn giải kết quả từ những mô phỏng và/hoặc thực nghiệm  này
 3. Khả năng thiết kế những thiết bị, hệ thống và quá trình trong lĩnh vực cơ điện tử thoả mãn những yêu cầu kinh tế-xã hội
 4. Khả năng làm việc nhóm trong các dự án đòi hỏi sự hợp tác đa lĩnh vực
 5. Khả năng nhận dạng vấn đề thực tiễn, khái quát thành bài toán kỹ thuật, và giải quyết vấn đề đó trong lĩnh vực cơ điện tử
 6. Hiểu rõ và thực hành các trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
 7. Có khả năng giao tiếp hiệu quả, trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 550
 8. Khả năng nhận biết và áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong một bối cảnh kinh tế toàn cầu, môi trường, và xã hội
 9. Khả năng nhận ra các nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời
 10. Khả năng áp dụng kiến thức vào các vấn đề hiện tại và đương đại
 11. Khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho các vấn đề kỹ thuật thực tiễn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chương trình đào tạo tại đây.