SAU ĐẠI HỌC

Sau đại học

  1. Thông tin tổng quát
  2. THẠC SĨ

1.1.        Kỹ thuật Công nghiệp

1.2.        Kỹ thuật Cơ điện tử

1.3.        Kỹ thuật Nhiệt

1.4.        Kỹ thuật Cơ khí

1.4.1. Kỹ thuật Chế tạo

1.4.2. Kỹ thuật Tạo hình vật liệu

1.4.3. Kỹ thuật và quản lý thiết bị xây dựng, nâng chuyển

  1. TIẾN SĨ

2.1.        Kỹ thuật Nhiệt

2.2.        Kỹ thuật Cơ khí

2.2.1. Kỹ thuật Chế tạo

2.2.2. Kỹ thuật Tạo hình vật liệu

2.2.3. Kỹ thuật Máy nâng, Máy vận chuyển liên tục

2.2.4. Kỹ thuật Cơ điện tử

  1. Thông tin chi tiết
  2.            THẠC SĨ

1.1.          KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

  1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cần thiết, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của xã hội, có khả năng Nghiên cứu Khoa học & Chuyển giao công nghệ, đóng góp hiệu quả quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

Đào tạo học viên sau khi tốt nghiệp nắm vững kiến thức chuyên môn, có kỹ năng thực hành, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm, sáng tạo và có năng lực phát hiện, xác định vấn đề, thiết kế giải pháp giải quyết vấn đề, có khả năng triển khai giải pháp và tổ chức áp dụng các giải pháp thuộc chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

Học viên tốt nghiệp từ chương trinh bên cạnh được trang bị các kiến thức cơ bản, chuyên sâu và các kỹ năng chuyên môn còn có thái độ câu tiến, kỹ năng giao tiếp và kiến thức xã hội cần thiết giúp họ thành công trong nghê nghiệp, phù hợp với định hướng và nhiệm vụ của Trường và của Khoa.

Đặc biệt, học viên sau khi tốt nghiệp có thể:

–        Mục tiêu 1: Thể hiện chức năng, vai trò của mình trong môi trường công nghiệp sản xuất và dịch vụ, có khả năng thiết kế hệ thống phức tạp và ứng dụng các kiến thức khoa học, trang bị kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp.

–        Mục tiêu 2: Điều hành, phân tích, thiết kế, cải tiến và tích hợp hướng đến tối ưu hóa hệ thống sản xuất và dịch vụ trên cơ sở kiến thức ngành. Có khả năng tự tiến hành nghiên cứu tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề mới trong thiết kế, vận hành và cải tiến hệ thống.

  1. Chuẩn đầu ra

Học viên theo học ngành Kỹ thuật Công nghiệp sẽ đạt được kết quả sau:

–        Đạt khả năng phân tích và nắm bắt hệ thống công nghiệp

–        Dễ dàng nhận định vấn đề, phân loại vấn đề và xác định tầm ảnh hưởng của vấn đề đối với tầm nhìn hệ thống.

–        Xây dựng kế hoạch giải quyết vấn đề một cách toàn diện và hiệu quả.

–        Đạt được khả năng xem xét, đánh giá các giải pháp và tiến hành triển khai.

–        Tổ chức thực hiện các giải pháp theo phương cách hiệu quả nhất.

–        Khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và khả năng sáng tạo.

–        Khả năng tự tiến hành Nghiên cứu Khoa học & Chuyển giao công nghệ.

c.Đối tượng tuyển sinh

Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc ngành gần với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.