Thời gian nộp luận văn Thạc sĩ

  • Thời hạn: Hạn chót là 16h ngày 13/06/2017
  • Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí (C.Trân)
  • Mỗi học viên nộp 02 quyển thuyết minh có chữ ký xác nhận cho phép bảo vệ của CBHD (không cần in bìa mạ vàng)
  • Thời gian bảo vệ Luận văn sẽ thông báo sau