THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY INDEFOL

3 JOBS OPEN: MECHANICAL/ ELECTRICAL DESIGNER (Solidworks / AutoCAD)

 

About Indefol Company // Giới thiệu về công ty Indefol

 

Indefol is a renewable energy and engineering company. We do wind/solar projects and engineering design for multiple industries.  We are expanding business into Cambodia in 2018 and are looking for two engineers, one Vietnamese and one Cambodian.

Indefol là công ty kỹ thuật chuyên về giải pháp năng lượng tái tạo và tư vấn thiết kế kỹ thuật. Chúng tôi cung cấp hệ thống điện gió – mặt trời và thiết kế kỹ thuật cho nhiều ngành công nghiệp. Indefol đang mở rộng kinh doanh sang Campuchia trong năm 2018 và cần tuyển dụng hai kỹ sư, một người Việt Nam, một người Campuchia.

Job description // Nội dung công việc

           

Indefol designs machine, creates drawings, sets up BOM and standards, then outsources to partner factories. Therefore we expect candidates must have background in mechanical engineering and be able to use Solidworks/ Autocad software efficiently to design machine parts.

// Indefol thiết kế máy, tạo bản vẽ, bảng vật tư và tiêu chuẩn, sau đó gia công tại nhà máy đối tác. Do vậy bạn cần có kỹ năng về lĩnh vực cơ khí và sử dụng tốt phần mềm Solidworks để thiết kế chi tiết máy.

Indefol designs wind solar system, and install system at customer campus. Candidate should be flexible in travelling outside city.

//Indefol thiết kế hệ thống gió và mặt trời, sau đó lắp đặt cho khách hàng. Do vậy ứng viên cần có sự linh động khi đi dự án xa thành phố.

 

Requirement // Yêu cầu

 

  • GPA from 6.0 to 7.5/ 10. // Điểm trung bình tích luỹ 6.0 tới 7.5/10.
  • Should have less than 3 years working experience. // Ít hơn 3 năm kinh nghiệm.
  • Highly talented students are welcome for internship. // Sinh viên có năng lực tốt luôn được trao cơ hội thực tập có lương và được đóng bảo hiểm xã hội.
  • Vietnamese or Cambodian citizenship. // Quốc tịch Việt Nam hoặc Campuchia.

 

Working time // Thời gian làm việc

40h/ week. To be discussed during interview.   40 giờ/ tuần. Sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

 

Salary & allowance // Lương & phụ cấp

Based on market benchmark and competitive.  Rất hấp dẫn và dựa trên tham chiếu thị trường.

 

Work place // Địa điểm làm việc

Ho Chi Minh City. And some machine shops outside city. // TPHCM. Và các xưởng gia công đối tác trong và ngoài thành phố.

 

To Apply // Ứng tuyển:   

Email your CV to indefol@indefol.com   before 17:00, Sep 11th 2017.

Gửi CV của bạn tới indefol@indefol.com   trước lúc 17:00, 11 tháng 9 năm 2017.