THỰC TẬP SINH FOUNDATION B’LAO

CHƯƠNG TRÌNH

THỰC TẬP SINH FOUNDATION B’LAO

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Tập đoàn Pháp Corèle International: Scavi/Corèle V. hoạt động trong ngành công nghiệp thời trang nội y – quần áo tắm – quần áo thể thao quốc tế. Tập đoàn chúng tôi đang triển khai Chương trình thực tập sinh Foundation B’Lao của Tập đoàn. Mục tiêu của Chương trình thực tập sinh Foundation B’Lao là đào tạo nghề chuyên sâu cho sinh viên nhằm trang bị, bổ sung các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận sâu vào thực tiễn nghề nghiệp của ngành công nghiệp dịch vụ cho ngành thời trang nội y và đặc thù nghề nghiệp của Tập đoàn Corèle International. Đồng thời, chương trình này sẽ tạo cơ hội việc làm trong Tập đoàn cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp.

 

Hiện tại, Tập đoàn Corèle International chúng tôi muốn tuyển dụng sinh viên năm cuối của quý Trường cho Chương trình thực tập sinh Foundation B’Lao tại các nhà máy của Tập đoàn hướng đến tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp vào làm việc trong Tập đoàn cho các vị trí nghề nghiệp, với số lượng thực tập sinh cho từng vị trí như sau:

 

  Vị trí  Số lượng Địa điểm thực tập
1 Nhân viên Bộ phận kiểm định nguyên vật liệu 04 Scavi Biên Hòa

KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai.

2 Nhân viên Bộ phận kỹ thuật: thiết kế rập, quy trình may, định mức (UC),… 02 Scavi Biên Hòa

KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai.

3 Nhân viên Tự động hóa 02 Scavi Huế

KCN Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

  Tổng cộng 08  

Xem thông tin chi tiết tại đây.