LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Lĩnh vực nghiên cứu

Khoa Cơ khí đang đẩy mạnh việc đa dạng cũng như tăng cường hướng nghiên cứu, với đội ngũ cán bộ giảng viên luôn nói sẵn sàng và cam kết thực hiện tốt mục tiêu Đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học.

Hoạt động Khoa học công nghệ trong Khoa đã được phát triển mạnh, đặc biệt trong những năm năm gần đây. Số lượng đề tài của Khoa chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng số đề tài của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Nhiều hoạt động khác như Hội nghị Khoa học sinh viên hàng năm, các kỳ thi Olympic Cơ học: Cơ học lý thuyết, Nguyên lý máy và Chi tiết máy, các cuộc thi kỹ năng như Cuộc đua số do FPT tổ chức giữa các trường kỹ thuật cũng thu hút được sự tham gia của đông đảo sinh viên. Cùng với việc đạt được những thành tích cao trong các cuộc thi này, đã khẳng định tài năng cũng như trí tuệ của sinh viên trường Đại học Bách Khoa TP.HCM nói chung và Khoa Cơ khí nói riêng.

Các hướng nghiên cứu khoa học chính hiện nay:

  • Robot công nghiệp, các máy CNC
  • Tự động hóa và Cơ điện tử.
  • Thiết kế và phát triển sản phẩm.
  • CAD/CAM/CIM.
  • Công nghệ và máy công nghiệp.
  • Thiết kế và chế tạo máy chế biến nông nghiệp
  • Internet of Thing
  • Vật liệu composit
  • Logictics và chuỗi cung ứng
  • Vật liệu dệt và sản phẩm dệt may