Danh sách cán bộ – Bộ môn Chế tạo máy

STT Họ và tên Email
1 ThS.TRẦN VŨ AN vuanco.vn@gmail.com
2 ThS.LÊ QUÝ ĐỨC lequyduc@yahoo.com
3 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ tttha2005@yahoo.com
4 ThS.HUỲNH NGỌC HIỆP hnhiep@hcmut.edu.vn
5 TS. HỒ TRIẾT HƯNG hthung@hcmut.edu.vn
5 KS. HOÀNG LANH hoanglanhckbk@yahoo.com
6 ThS.PHAN HOÀNG LONG phlong65@yahoo.com
7 ThS.HUỲNH HỮU NGHỊ huynhhuunghi@gmail.com
8 TS. BÀNH QUỐC NGUYÊN nguyenqb1987@gmail.com
9 TS. TÔN THIỆN PHƯƠNG tonphuong@hcmut.edu.vn
10 TS. TRẦN NGUYÊN DUY PHƯƠNG tndpctm@gmail.com
11 ThS.NGUYỄN THÀNH QUẢ
12 ThS.NGUYỄN LÊ QUANG nlquang60@yahoo.com.vn
13 PGS.TS TRẦN DOÃN SƠN tdsonbk@yahoo.com
14 TS. TRẦN ANH SƠN asontech@gmail.com
15 TS. TRƯƠNG QUỐC THANH thanhctm75@yahoo.com
16 ThS.NGUYỄN VĂN THÀNH ngvthanh@gmail.com
17 ThS.PHÙNG CHÂN THÀNH pcthanh99@yahoo.com.vn
18 PGS.TS PHẠM NGỌC TUẤN phamngoctuan.vn@gmail.com
19 ThS. VÕ NGỌC ANH TUẤN vnatuan@hcmut.edu.vn
20 CN. TRẦN NGỌC ANH