Danh sách cán bộ – Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh

STT Họ tên Học hàm/

Học vị

Các môn giảng dạy Hướng nghiên cứu
1 Lê Chí Hiệp Giáo sư, Tiến sĩ –   Kỹ thuật lạnh,

–   Điều hòa không khí,

–   Năng lượng tái tạo,

–   Nhiệt động và truyền nhiệt,

–   Máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hòa không khí

– Sử dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh, cung cấp nước nóng, sấy, chưng cất nước và sinh công cơ học.

– Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng.

– Mối quan hệ giữa năng lượng và môi trường.

– Máy lạnh hấp thụ.

– Công nghệ làm lạnh bay hơi và tách ẩm bằng chất hút ẩm.

2  Hà Anh Tùng Giảng viên chính, Tiến sĩ –   Kỹ thuật lạnh,

–   Điều hòa không khí,

–   Năng lượng tái tạo,

–   Nhiệt động và truyền nhiệt,

–   Truyền nhiệt nâng cao

–   Anh văn chuyên ngành

–   Vật liệu nhiệt lạnh

–   Kỹ thuật thông gió công nghiệp

– Ứng dụng phương pháp số trong tính toán truyền nhiệt, đưa các phần mềm thiết kế, đồ họa vào các môn chuyên ngành,

– Sử dụng năng lương mặt trời để cấp nhiệt/phát điện

– Nghiên cứu chế tạo động cơ gió cho qui mô gia đình

– Các giải pháp tận dụng nhiệt thải và tiết kiệm năng lượng

3 Nguyễn Văn Tuyên Giảng viên chính, Tiến sĩ –   Lò hơi và thiết bị đốt

–   Trung tâm nhiệt điện

–   Quá trình cháy

–   Thu hồi nhiệt thải

–   Hệ thống và thiết bị nhiệt công nghiệp.

–   Thiết bị lò hơi và thiết bị chịu áp lực.

–   Kỹ thuật cháy.

–   Công nghệ về nhiên liệu sinh khối.

–   Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng

 

4  Bùi Ngọc Hùng Giảng viên chính, Tiến sĩ –   Nhiệt động và truyền nhiệt,

–   Thiết bị sấy,

–   Điện trong hệ thống lạnh,

–   Đo lường và Tự động hóa hệ thống lạnh,

–   Bơm Quạt Máy nén,

–   Dòng 2 pha,

–   Kỹ thuật lạnh công nghiệp

–   Thiết kế các hệ thống điều hòa và xử lý không khí

–   Ống nhiệt

–   Năng lượng mặt trời

–   Bơm nhiệt

–   Thiết bị lạnh công nghiệp

–   Các hệ thống điều khiển và tự động hóa trong lĩnh vực Nhiệt lạnh

5 Trần  Văn Hưng Tiến sĩ –   Nhiệt động và Truyền nhiệt,

–   Tuabin hơi và tuabin khí,

–   Trung tâm nhiệt điện

– Điều hòa không khí,

– Kỹ thuật sấy

– Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

6 Nguyễn Minh Phú Tiến sĩ –   Nhiệt động và Truyền nhiệt,

–   Bơm, quạt, máy nén,

–   Phương pháp số trong truyền nhiệt,

–   Thiết kế hệ thống năng lượng

–   Tin học ứng dụng trong kỹ thuật nhiệt lạnh

– Điều hòa không khí

– Phương pháp số trong truyền nhiệt

– Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

7 Nguyễn Văn Hạp Tiến sĩ – Nhiệt động và Truyền nhiệt

– Kỹ thuật lạnh

– Năng lượng mặt trời,

– Điều hoà không khí,

– Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

8 Hoàng Thị Nam Hương Thạc sĩ –   Nhiệt động và Truyền nhiệt,

–   Tuabin hơi và tuabin khí

– Năng lượng tái tạo.

– Kỹ thuật lạnh và Điều hoà không khí.

– Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

9 Nguyễn Thị Minh Trinh Thạc sĩ –   Nhiệt động và Truyền nhiệt,

–   Kỹ thuật sấy,

–   Đo lường và Tự động hóa hệ thống lạnh

–   Kinh tế năng lượng

– Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí.

– Kỹ thuật sấy

– Năng lượng tái tạo

– Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

10 Võ Kiến Quốc Thạc sĩ –   Nhiệt động và Truyền nhiệt

–   Lò hơi và thiết bị đốt,

–   Thiết bị trao đổi nhiệt

– Năng lượng mặt trời,

– Điều hoà không khí,

– Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

11 Phan Thành Nhân Thạc sĩ – Nhiệt động và Truyền nhiệt

– Kỹ thuật thông gió công nghiệp

– Kỹ thuật sấy

– Năng lượng mặt trời,

– Điều hoà không khí,

– Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

12 Huỳnh Phước Hiển Thạc sĩ – Nhiệt động và Truyền nhiệt – Năng lượng mặt trời,

– Kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí

13 Ngô Thiên Tứ Thạc sĩ – Hỗ trợ giảng dạy các môn thực hành/thí nghiệm – Nghiên cứu các lĩnh vực về nhiệt mặt trời.

– Hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

– Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.

14 Nguyễn Văn Hạnh Kỹ sư – Thực tập kỹ thuật

– Thực tập tốt nghiệp

– Nhiệt động lực học và truyền nhiệt (Thí nghiệm)

– Kỹ thuật lạnh

– Kỹ thuật điều hòa không khí