gebelik hesaplama hamilelik belirtileri hafta hafta gebelik gebelik kadın hastalıkları kadın doğum uzmanı bakırköy jinekolog jinekolog kadın doğum doktoru hamilelik en iyi kadın doğum doktoru drgonulcimen.com

Danh sách cán bộ – Bộ môn Thiết kế máy

  1. Danh sách cán bộ

 

Hình

chân dung

Họ tên Học hàm

Học vị

Trách nhiệm Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu Các môn

 giảng dạy

Bùi Trọng Hiếu Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Chủ nhiệm bộ môn

Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

 

– Thiết kế thiết bị công nghiệp

– Robot hàn

– Nhận dạng, xử lý hình ảnh và tín hiệu.

 

 

– Chi tiết máy

– Nguyên lý máy

– Truyền động công suất lớn

– Phần tử dẫn hướng

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

 

  Nguyễn Văn Thạnh Giảng viên

Thạc sĩ

Cán bộ giảng dạy –  Động học và động lực học cơ hệ

– SPIF

 

– Chi tiết máy

– Quá trình thiết kế kỹ thuật

– Vẽ cơ khí

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

  Phan Tấn Tùng Giảng viên chính

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

– Robot hàn

 

– Chi tiết máy

– Vẽ cơ khí

– Cơ học

– Truyền động công suất lớn

– Phần tử dẫn hướng

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

 

Phan Đình Huấn Phó

Giáo sư

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Tính toán thiết kế kết cấu bằng các phương pháp số (các loại vật liệu truyền thống cũng như các loại vật liệu mới, đặc biệt là vật liệu composite) – Phương pháp phần tử hữu hạn

– Tính toán số các cấu trúc

– Chi tiết máy

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

  Trần Thiên Phúc Phó

giáo sư

Tiến sĩ

Phó Hiệu trưởng – Tay máy nối tiếp và song song

– Thiết kế thiết bị công nghiệp

– Chi tiết máy

– Dao động kỹ thuật

– Quá trình thiết kế kỹ thuật

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

  Nguyễn Hữu Lộc Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Trưởng khoa Cơ khí – Thiết kế máy và xây dựng các phần mềm hỗ trợ công việc thiết kế cơ khí (cả phần tính toán và phần đồ họa)

– Tối ưu hóa kết cấu

– Chi tiết máy

– Mô hình hóa hình học và mô phỏng

– Thiết kế và phân tích theo độ tin cậy

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

Nguyễn Thanh Nam Giáo sư

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Dòng hai pha

– Thiết kế và phát triển sảm phẩm theo mô đun

– SPIF

– In 3D vật liệu kim loại

– Chi tiết máy

– Quá trình thiết kế kỹ thuật

– Thiết kế sản phẩm

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

  Vũ Như Phan Thiện Giảng viên chính

Thạc sĩ

Tổ trưởng công đoàn – Dao động kỹ thuật

– Động học và động lực học cơ hệ

 

– Nguyên lý máy

– Cơ học máy

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

 

Phạm Minh Tuấn Giảng viên

Tiến sĩ

Trưởng phòng thí nghiệm Thiết kế máy – Cơ cấu đàn hồi và các cơ cấu truyền động chính xác

– Thiết kế tối ưu

– Động học và động lực học cơ hệ

– In 3D vật liệu kim loại

 

– Nguyên lý máy

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

  Thân Trọng Khánh Đạt Giảng viên

Thạc sĩ

Cán bộ giảng dạy – Chẩn đoán hư hỏng. – Chi tiết máy

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

  Lê Thanh Long Giảng viên

Tiến sĩ

Bí thư Đoàn khoa Cơ khí – Động học và động lực học cơ hệ

– Mô phỏng số

– Nguyên lý máy

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

 

 

 

  Nguyễn Vũ Thịnh Giảng viên

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

 

– Động lực học cơ hệ

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

   Trần Trọng Hỷ  Thạc sỹ  Kỹ sư giảng dạy Thực hành – Spif

– Thiết kế phát triển sản phẩm

– Gia công chính xác.

 Thí nghiệm Chi tiết máy

Thực hành Vẽ Kỹ thuật Cơ khí.

  Trịnh Nguyễn Chí Trung  Kỹ sư Kỹ sư giảng dạy Thực hành  CAE/ Mô phỏng cơ khí. – Thí nghiệm Chi tiết máy

– Thực hành Vẽ Kỹ thuật Cơ khí

 

  1. Cán bộ đang thỉnh giảng
Hình

chân dung

Họ tên Học hàm

Học vị

Trách nhiệm Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu Các môn

 giảng dạy

  Nguyễn Tuấn Kiệt Giảng viên chính

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

 

 

– Phương pháp PTHH

– Chi tiết máy

– Đồ án chi tiết máy

– Động lực học cơ hệ

  Lê Khánh Điền Giảng viên

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

– SPIF

 

 

– Nguyên lý máy

– Phương pháp PTHH

– Vẽ Cơ Khí

Đồ án chi tiết máy

  Dương Đăng Danh Giảng viên

Thạc sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Kỹ thuật tạo dáng CN

 

  1. Cán bộ đã từng công tác tại Bộ môn
Hình

chân dung

Họ tên Học hàm

Học vị

Trách nhiệm Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu Các môn

 giảng dạy

  Lê Khánh Tuân Giảng viên

Kỹ sư

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Cơ học máy

 

  Lại Khắc Liễm Giảng viên chính

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Cơ học máy

– Động lực học cơ hệ

– Dao động kỹ thuật

  Nguyễn Tuấn Kiệt Giảng viên chính

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

 

 

– Phương pháp PTHH

– Chi tiết máy

– Đồ án chi tiết máy

– Động lực học cơ hệ

  Ngô Kiều Nhi Giáo sư

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Cơ học ứng dụng

 

  Phạm Thị Bích Nga Giảng viên

Thạc sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Cơ học ứng dụng

 

  Nguyễn Chiến Thắng Giảng viên

Kỹ sư

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Chi tiết máy

 

  Nguyễn Toàn Thắng Giảng viên

Kỹ sư

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Chi tiết máy

 

  Lâm Văn Quảng Giảng viên

Kỹ sư

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Chi tiết máy

 

  Cung Hồng Tuyên Giảng viên

Kỹ sư

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Nguyên lý máy

 

  Lê Hồng sơn Giảng viên

Kỹ sư

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Cơ học ứng dụng

 

  Lê Khánh Điền Giảng viên

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

– SPIF

 

 

– Nguyên lý máy

– Phương pháp PTHH

– Vẽ Cơ Khí

Đồ án chi tiết máy

  Lê Hoài Quốc Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Nguyên lý máy

 

  Phạm Huy Hoàng Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

– Cơ cấu đàn hồi song song

 

 

– Nguyên lý máy

– Phương pháp PTHH

– Động lực học cơ hệ

Đồ án chi tiết máy

  Nguyễn Tấn Tiến Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

– Rô bốt hàn

– Vi cơ điện tử

– Nguyên lý máy

– Dao động kỹ thuật

Đồ án chi tiết máy

  Tôn Nữ Nguyên Bảo Giảng viên

Kỹ sư

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Chi tiết máy

 

  Nguyễn Dương Tường Lam Giảng viên

Kỹ sư

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Chi tiết máy

 

  Nguyễn Hoàng Huy Giảng viên

Kỹ sư

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Nguyên lý máy

 

  Trần Văn  Tùng Giảng viên

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Chi tiết máy

 

  Nguyễn Như Ý Giảng viên

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Phương pháp PTHH

– Đồ án chi tiết máy

  Nguyễn Trung Dũng Giảng viên

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Chi tiết máy

 

  Lê Thụy Hồng Loan Giảng viên

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Nguyên lý máy

 

  Trần Sĩ Hoài Trung Giảng viên

Thạc sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Chi tiết máy

 

  La Thanh Giang Giảng viên

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Nguyên lý máy