Danh sách cán bộ – Bộ môn Thiết kế máy

Hình chân dung Họ và tên Học hàm/

Học vị

Chức vụ Email liên hệ
 

Nguyễn Thanh Nam Giáo sư

Tiến sĩ

Chủ nhiệm bộ môn thanhnam@vnuhcm.edu.vn

thanhnam@dclab.edu.vn

 

Phan Tấn Tùng Giảng viên chính

Tiến sĩ

Phó Chủ nhiệm bộ môn pttung@hcmut.edu.vn

phtantung@yahoo.com

  Nguyễn Văn Thạnh Giảng viên

Thạc sĩ

Tổ trưởng công đoàn nvttkm@hcmut.edu.vn

nvttkm@yahoo.com

 

Phan Đình Huấn Phó

Giáo sư

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy pdhuan@hcmut.edu.vn         
 

Trần Thiên Phúc Phó

giáo sư

Tiến sĩ

Phó Hiệu trưởng ttphuc.rectie@hcmut.edu.vn

trthphuc@gmail.com

  Nguyễn Hữu Lộc Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Trưởng khoa Cơ khí nhloc@hcmut.edu.vn

nhlcad@yahoo.com

  Bùi Trọng Hiếu Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính  hieubt@hcmut.edu.vn

hieutkm@gmail.com

 

Nguyễn Vũ Thịnh Giảng viên

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy vuthinh.n@hcmut.edu.vn
 

Vũ Như Phan Thiện Giảng viên chính

Thạc sĩ

Cán bộ giảng dạy vnpthien@hcmut.edu.vn

thienvnp@yahoo.com

  Lê Thanh Long Giảng viên

Tiến sĩ

Bí thư Đoàn khoa Cơ khí ltlong@hcmut.edu.vn
 

Thân Trọng Khánh Đạt Giảng viên

Thạc sĩ

Cán bộ giảng dạy ttkdat@hcmut.edu.vn
  Phạm Minh Tuấn Giảng viên

Thạc sĩ

Trưởng phòng thí nghiệm Thiết kế máy etuan1989@yahoo.com