Đào tạo – Bộ môn Chế tạo máy

Chuyên ngành đào tạo

– Bậc đại học: Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Kỹ sư Cơ khí), chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo

– Bậc Sau đại học: Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo.

Đặc điểm nổi bật, đặc thù trong đào tạo của đơn vị

– Bộ môn Chế tạo máy là bộ môn nòng cốt của Khoa Cơ khí và là Bộ môn hàng đầu trong lĩnh vực Cơ khí của các tỉnh phía Nam về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Mụctiêu chiến lược của Bộ môn là

  • Xây dựng chương trình đào tạo cập nhật, đổi mới, thích ứng với hoạt động sản xuất
  • Đơn vị có uy tín trong các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
  • Không ngừng nâng cao chuyên môn về lĩnh vực cơ khí chế tạo của đội ngũ giảng viên  để đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong sản xuất và đời sống.