Liên hệ – Bộ môn Kỹ thuật Dệt may

BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY
Nhà B11, Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM
268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: 08 38 646 535
Email: kythuatdetmay@hcmut.edu.vn