Sách xuất bản – Bộ môn Thiết kế máy

STT Tác giả Tên sách
1 Lại Khắc Liễm Giáo trình Cơ học máy
2 Lại Khắc Liễm Bài tập Nguyên lý máy
3 Nguyễn Tuấn Kiệt Động lực học cơ hệ
4 Nguyễn Thanh Nam Phương pháp thiết kế kỹ thuật
5 Phan Đình Huấn Bài tập Phương pháp Phần tử hữu hạn
6 Phan Đình Huấn Sử dụng phần mềm RDM trong tính toán kết cấu
7 Nguyễn Thanh Nam Phương pháp khối PTHH
8 Lê Khánh Điền Vẽ Kỹ thuật Cơ Khí
9 Nguyễn Thanh Nam, Lê Khánh Điền, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Thiên Bình Hướng dẫn thực hành gia công  Biến dạng cục bộ liên tục
10 Nguyễn Hữu Lộc Độ tin cậy trong thiết kế kỹ thuật
11 Nguyễn Hữu Lộc Bài tập Chi tiết máy
12 Nguyễn Hữu Lộc Giáo trình Cơ sở thiết kế  máy
13 Nguyễn Hữu Lộc Đồ họa máy tính và mô hình hóa hình học
14 Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy
15 Nguyễn Hữu Lộc Bài tập mô hình hóa hình học
16 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 12
17 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 13
18 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 14, tập 1,2
19 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 2000, tập 1,2
20 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 2002, tập 1,2
21 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 2004, tập 1,2
22 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 2006, tập 1,2
23 Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế mô hình ba chiều với AutoCAD
24 Nguyễn Hữu Lộc Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với AutoCAD
25 Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế cơ khí với AutoCAD Mechanical
26 Nguyễn Hữu Lộc

Lê Văn Sỹ

Thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop
27 Nguyễn Hữu Lộc

Nguyễn Trọng Hữu

Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop
28 Nguyễn Hữu Lộc

Nguyễn Thanh  Trung

Tạo các tiện ích thiết kế trên AutoCAD
29 Nguyễn Hữu Lộc

Nguyễn Thanh  Trung

Lập trình thiết kế với AutoLISP và Visual Lisp. Tập 1 và 2
30 Nguyễn Hữu Lộc

Nguyễn Trọng Hữu

Thiết kế sản phẩm với Autodesk Inventor
31 Trần Thiên Phúc Thiết kế chi tiết máy công dụng chung